7.25. Διαγραφή μάσκας στρώσης

Η εντολή διαγραφή μάσκας στρώσης διαγράφει την μάσκα στρώσης της ενεργής στρώσης, χωρίς τροποποίηση της ίδιας της ενεργής στρώσης. Εάν η ενεργή στρώση δεν έχει μια μάσκα στρώσης, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

7.25.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημάσκαδιαγραφή μάσκας στρώσης,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.