Παράρτημα D. Απεικόνιση τόνου και ανάκτηση σκιάς χρησιμοποιώντας το ‘Χρώματα/Έκθεση’

Πίνακας Περιεχομένων

1. Η λειτουργία υψηλού βάθους δυαδικών κινητής υποδιαστολής “Χρώματα/Έκθεση”: αποδίδει πολύ καλύτερα από τις Καμπύλες για τονισμό των σκιών και των μεσαίων τόνων μιας εικόνας χωρίς να σπαταλάει τους υψηλούς φωτισμούς
2. Σταδιακό παράδειγμα που δείχνει πώς να ανακτήσετε πληροφορίες σκιάς χρησιμοποιώντας το κινητής υποδιαστολής “Χρώματα/Έκθεση” με υψηλό βάθος δυαδικών του GIMP
3. Χρήση σημειώσεων
4. Συμπέρασμα

Αυτό το μάθημα έρχεται από το www.gimp.org/tutorials και δημιουργήθηκε από Elle Stone. Παρουσιάζεται εδώ για μεταφράσεις.

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα επεξεργασίας είναι πώς να φωτιστούν οι σκιές και οι μεσαίοι τόνοι εικόνας ενώ διατηρούνται οι λεπτομέρειες υψηλού φωτισμού, μια εργασία που μερικές φορές αναφέρεται ως “ανάκτηση σκιάς” και μιλώντας πιο γενικά ως “απεικόνιση (ή χαρτογράφηση) τόνων”. Αυτό το σταδιακό μάθημα σας δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κινητής υποδιαστολής με δυαδικά ψηφία υψηλού βάθους “Χρώματα/Έκθεση” του GIMP για να προσθέσετε μία ή περισσότερες στάσεις αντιστάθμισης έκθεσης στις σκιές και τους μεσαίους τόνους μιας εικόνας, ενώ κρατάτε τις λεπτομέρειες φωτισμού.

1. Η λειτουργία υψηλού βάθους δυαδικών κινητής υποδιαστολής “Χρώματα/Έκθεση”: αποδίδει πολύ καλύτερα από τις Καμπύλες για τονισμό των σκιών και των μεσαίων τόνων μιας εικόνας χωρίς να σπαταλάει τους υψηλούς φωτισμούς

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα επεξεργασίας είναι πώς να φωτίσετε τις σκιές και τους μεσαίους τόνους εικόνας χωρίς να σβήσετε τους υψηλούς φωτισμούς, που εμφανίζεται πολύ συχνά με φωτογραφίες σκηνών φωτισμένες από άμεσο ηλιακό φως. Οι προκατασκευασμένοι αλγόριθμοι για ολοκλήρωση αυτής της εργασίας αναφέρονται συχνά ως αλγόριθμοι “ανάκτησης σκιών”. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αλγόριθμοι απεικόνισης τόνου ειδικού σκοπού, που κάποιες φορές δουλεύουν αρκετά καλά και κάποιες άλλες φορές όχι και τόσο καλά, ανάλογα με τον αλγόριθμο, την εικόνα και τις καλλιτεχνικές σας προθέσεις για την εικόνα.

Αυτό το σταδιακό μάθημα σας δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε τη χωρίς όρια λειτουργία κινητής υποδιαστολής “Χρώματα/Έκθεση” του GIMP για να ανακτήσετε πληροφορίες σκιάς—δηλαδή, να προσθέσετε μία ή περισσότερες στάσεις αντιστάθμισης θετικής έκθεσης στις σκιές και τους μεσαίους τόνους μιας εικόνας—χωρίς να σπαταλάτε ή να συμπιέζετε αδικαιολόγητα τους υψηλούς φωτισμούς της εικόνας. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως “χειροκίνητη” χρησιμοποιώντας μάσκες και στρώσεις και είναι τόσο πιο πιστή όσο μπορείτε να πάρετε μη καταστροφική επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιώντας το υψηλού βάθους δυαδικών GIMP 2.9/2.10.

Σχήμα 1: ηλεκτρικά καλώδια το μεσημέρι

Πριν και μετά την απεικόνιση τόνου (“ανάκτησης σκιάς”) χρησιμοποιώντας το υψηλού βάθους δυαδικών κινητής υποδιαστολής “Χρώματα/Έκθεση” του GIMP.

Ακατέργαστο αρχείο με παρεμβολή που αναφέρεται στη σκηνή.

Μετά την ανάκτηση απεικόνιση τόνων/ανάκτηση σκιών χρησιμοποιώντας τις απεριόριστες στάθμες.

Το υψηλού βάθους δυαδικά του GIMP είναι ο κύριος επεξεργαστής εικόνας μου και χρησιμοποιώ τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για τα τελευταία χρόνια ως τον “καταλληλότερο” τρόπο τροποποίησης της τονικότητας της εικόνας. Η ίδια γενική διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σκουρύνουν ή να φωτιστούν τμήματα εικόνας, ελέγχοντας πάλι το αποτέλεσμα με τη χρήση μάσκας στρώσης. Αυτή δεν είναι ακριβώς μια μη καταστροφική επεξεργασία επειδή σε κάποιο σημείο χρειάζεται να κάνατε μια στρώση “Νέα από τα ορατά”. Αλλά αντίθετα με τη χρήση Καμπυλών, η χρήση “Χρωμάτων/Έκθεσης” κινητής υποδιαστολής με υψηλό βάθος δυαδικών δεν περικόπτει τιμές καναλιών RGB και σας επιτρέπει να μικρορυθμίσετε τα αποτελέσματα τροποποιώντας και επανατροποποιώντας τη μάσκα στρώσης μέχρι να ικανοποιηθείτε από την τελική τονικότητα.