6.20. Μέγεθος εκτύπωσης

Αυτή η εντολή ανοίγει τον διάλογο «Ορισμός ανάλυσης εκτύπωσης εικόνας» που σας επιτρέπει να αλλάξετε τις διαστάσεις της εκτυπωμένης εικόνας και την ανάλυσή της. Αυτή η εντολή δεν αλλάζει τον αριθμό των εικονοστοιχείων στην εικόνα και δεν κάνει νέα δειγματοληψία στην εικόνα. (Εάν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας με νέα δειγματοληψία, χρησιμοποιείστε την εντολή Κλιμάκωση εικόνας.)

6.20.1. Ενεργοποίηση διαλόγου

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το διάλογο από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΜέγεθος εκτύπωσης….

6.20.2. Επιλογές διαλόγου «Μέγεθος εκτύπωσης»

Σχήμα 16.81. Ο διάλογος «Ορισμός ανάλυσης εκτύπωσης εικόνας»

Ο διάλογος «Ορισμός ανάλυσης εκτύπωσης εικόνας»

Η έξοδος ανάλυσης προσδιορίζει τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων εικονοστοιχείων ανά μονάδα μήκους της εκτυπωμένης εικόνας. Μην συγχέετε την ανάλυση εξόδου με την ανάλυση του εκτυπωτή, που είναι ένα γνώρισμα του εκτυπωτή και εκφράζεται σε dpi (dots per inch - κουκκίδες ανά ίντσα)· πολλές κουκκίδες χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση ενός εικονοστοιχείου.

Όταν προβάλλεται ο διάλογος, η εμφανιζόμενη ανάλυση που φαίνεται στα πλαίσια είναι η ανάλυση της αρχικής εικόνας. Εάν αυξήσετε την ανάλυση της εξόδου, η εκτυπωμένη σελίδα θα είναι μικρότερη, αφού περισσότερα εικονοστοιχεία χρησιμοποιούνται ανά μονάδα μήκους. Αντίθετα και για τον ίδιο λόγο αλλαγή μεγέθους της εικόνας τροποποιεί την ανάλυση.

Αύξηση της ανάλυσης καταλήγει σε αύξηση της οξύτητας της εκτυπωμένης σελίδας. Αυτό είναι ολότελα διαφορετικό από την απλή μείωση του μεγέθους της εικόνας με μείωση της, αφού κανένα εικονοστοιχείο (και καμιά πληροφορία της εικόνας) δεν αφαιρούνται.

Πλάτος· Ύψος

Μπορείτε να ορίσετε το πλάτος και ύψος της εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα πλαίσια κειμένου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις μονάδες για αυτές τις τιμές από την αναδυόμενη λίστα.

Μόλις αλλάξετε το πλάτος ή το ύψος, οι τιμές ανάλυσης του Χ και/ή του Υ αυτόματα προσαρμόζονται. Εάν οι τιμές των δύο αναλύσεων παραμένουν συνδεμένες, η σχέση του πλάτους με το ύψος της εικόνας διατηρείται αυτόματα. Εάν θα θέλατε να ορίσετε αυτές τις τιμές ανεξάρτητα για κάθε μια, απλά πατήστε στο εικονίδιο της αλυσίδας για διακοπή της σύνδεσης.

Ανάλυση Χ· ανάλυση Υ

Μπορείτε να ορίσετε τη χρησιμοποιούμενη ανάλυση για να υπολογίσετε το εκτυπωμένο πλάτος και ύψος από το φυσικό μέγεθος της εικόνας, δηλαδή τον αριθμό των εικονοστοιχείων σε αυτό.

Χρησιμοποιείστε τα πλαίσια κειμένου για να αλλάξετε αυτές τις τιμές ανάλυσης. Μπορεί να συνδεθούν για να κρατήσουν σταθερή τη σχέση τους. Το εικονίδιο της κλειστής αλυσίδας μεταξύ των δύο πλαισίων υποδεικνύει ότι οι τιμές συνδέονται μεταξύ τους. Εάν σπάσετε αυτό το σύνδεσμο πατώντας στο εικονίδιο της αλυσίδας, θα μπορέσετε να ορίσετε τις τιμές του καθενός ανεξάρτητα.

[Σημείωση] Σημείωση

The default resolution unit used for the X and Y resolution may depend on the type of image you imported. PNG images that have a resolution set, are known to be imported with the unit set to metric, meaning you will see pixels/mm here in that case.

GIMP currently does not have a preference that overrides the unit set in the image. However, if you change it here (and press OK to exit the dialog), it will be remembered for the current session.