3.22. Προτιμήσεις

Αυτή η εντολή εμφανίζει τον Διάλογο προτιμήσεων, που σας επιτρέπει να αλλάξετε μια ποικιλία ρυθμίσεων που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αίσθηση και την απόδοση του GIMP.

3.22.1. Ενεργοποίηση εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή στη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις,