4.7. Στρέβλωση

Σχήμα 14.137. Το εργαλείο στρέβλωσης στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο στρέβλωσης στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο στρέβλωσης χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ενός μέρους εικόνας, στρώσης, επιλογής ή μονοπατιού σε μια κατεύθυνση και του άλλου μέρους στην αντίθετη κατεύθυνση. Π.χ., μια οριζόντια στρέβλωση θα μετακινήσει το ανώτερο μέρος στα δεξιά και το κατώτερο μέρος στα αριστερά. Ένα ορθογώνιο γίνεται ρόμβος. Αυτό δεν είναι περιστροφή: η εικόνα παραμορφώνεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο μετά την επιλογή, πατήστε στην εικόνα ή επιλογή: ένα πλέγμα πιθανόν επικάθεται και ο διάλογος πληροφορίας στρέβλωσης ανοίγει. Σύροντας τον δείκτη του ποντικιού στην εικόνα παραμορφώνετε την εικόνα, οριζόντια ή κάθετα σύμφωνα με τη δοσμένη κατεύθυνση στον δείκτη. Όταν ικανοποιηθείτε, πατήστε το πλήκτρο στρέβλωσης στο διάλογο πληροφοριών για επικύρωση.

Σχήμα 14.138. Παράδειγμα στρέβλωσης

Παράδειγμα στρέβλωσης

[Σημείωση] Σημείωση

Δεν μπορείτε να στρεβλώσετε και με τους δύο τρόπους ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στρέβλωσης δύο φορές στην άκρη.

4.7.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο στρέβλωσης με διάφορους τρόπους:

  • από τη γραμμή του μενού εικόνας εργαλείαεργαλεία μετασχηματισμούστρέβλωση,

  • με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη,

  • με χρήση του συνδυασμού πλήκτρων shift+S.

4.7.2. Επιλογές

Σχήμα 14.139. Επιλογές εργαλείου στρέβλωσης

Επιλογές εργαλείου στρέβλωσης

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Μετασχηματισμός; Παρεμβολή; Κατεύθυνση; Περικοπή; Εμφάνιση προεπισκόπησης εικόνας; Οδηγοί
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

4.7.3. Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Σχήμα 14.140. Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Βαθμός στρέβλωσης Χ

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε το εύρος οριζόντιας στρέβλωσης. Μια θετική τιμή παράγει μια δεξιόστροφη κλίση. Μια αρνητική τιμή δίνει μια αριστερόστροφη κλίση. Η χρησιμοποιούμενη μονάδα με στρέβλωση είναι ημιεικονοστοιχεία.

Βαθμός στρέβλωσης Υ

Όπως πιο πάνω, στην κάθετη κατεύθυνση.