4.8. Προοπτική

Σχήμα 14.141. Εργαλείο προοπτικής

Εργαλείο προοπτικής

Το εργαλείο προοπτικής χρησιμοποιείται για αλλαγή της «προοπτικής» του περιεχομένου της ενεργής στρώσης ενός περιεχομένου επιλογής ή μονοπατιού. Με κλικ στην εικόνα, σύμφωνα με τον τύπο προεπισκόπησης που διαλέξατε, ένα ορθογώνιο πλαίσιο ή πλέγμα αναδύεται γύρω από την επιλογή (ή γύρω από τη συνολική στρώση εάν δεν υπάρχει επιλογή), με μια λαβή σε καθεμιά από τις τέσσερις γωνίες. Μετακινώντας αυτές τις λαβές με κλικ και σύρσιμο, μπορείτε να τροποποιήσετε την προοπτική. Ταυτόχρονα, «πληροφορίες μετασχηματισμού» εμφανίζονται, που επιτρέπουν την επικύρωση του μετασχηματισμού. Στο κέντρο του στοιχείου, ένας κύκλος επιτρέπει τη μετακίνηση του στοιχείου με κλικ και σύρσιμο.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το εργαλείο δεν είναι στην πραγματικότητα εργαλείο προοπτικής, καθώς δεν επιβάλει κανόνες προοπτικής. Περιγράφεται καλύτερα ως εργαλείο παραμόρφωσης.

4.8.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο προοπτικής με διάφορους τρόπους:

  • Από τη γραμμή μενού εικόνας εργαλεία/εργαλεία μετασχηματισμούπροοπτική,

  • Με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη,

  • Με χρήση του συνδυασμού πλήκτρων shift+P.

4.8.2. Επιλογές

Σχήμα 14.142. Επιλογές εργαλείου «προοπτικής»

Επιλογές εργαλείου «προοπτικής»

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Μετασχηματισμός; Παρεμβολή; Κατεύθυνση; Περικοπή; Εμφάνιση προεπισκόπησης εικόνας; Οδηγοί
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

Λαβές περιορισμού (Shift)

Οι λαβές περιορισμού για μετακίνηση των άκρων και των διαγωνίων.

Γύρω από το κέντρο (Ctrl)

Μετασχηματισμός γύρω από το σημείο κέντρου.

4.8.3. Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Σχήμα 14.143. Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Ο διάλογος ρύθμισης στρέβλωσης

Πίνακας

Το παράθυρο πληροφοριών εμφανίζει μια μαθηματική αναπαράσταση του μετασχηματισμού προοπτικής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για μετασχηματισμό πινάκων στο βίκι.

Πλήκτρο επαναρύθμισης

Με αυτό το πλήκτρο, διαθέσιμο από το GIMP 2.10.10, μπορείτε να επαναφέρετε τις λαβές μετασχηματισμού πίσω στο αρχικό τετράγωνο σχήμα, διατηρώντας τον τρέχοντα μετασχηματισμό και το επίπεδο εστίασης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πιο σύνθετους μετασχηματισμούς κάνοντας τον μετασχηματισμό σε πολλά βήματα.