4.4. Υψιπερατό

4.4.1. Επισκόπηση

Στην επεξεργασία ήχου, ένα υψιπερατό φίλτρο φιλτράρει τις υψηλές συχνότητες πάνω από ένα όριο. Στις ψηφιακές εικόνες, η συχνότητα αναφέρεται στις ξαφνικές αλλαγές σε φωτεινότητα (brightness) ή χρώμα σε γειτονικά εικονοστοιχεία. Το υψιπερατό φίλτρο φιλτράρει υψηλές βασικές λεπτομέρειες και αφαιρούνται οι διαβαθμίσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Αυτό το αποτέλεσμα, συνδυαζόμενο με την αρχική εικόνα και τις καταστάσεις ανάμιξης "Ήπιο φως" ή "Έντονο φως", χρησιμοποιείται για την όξυνση των εικόνων. Βελτιώνει τις μικρές λεπτομέρειες.

4.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτίωσηΥψιπερατό….

4.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.39. Επιλογές φίλτρου «Υψιπερατό»

Επιλογές φίλτρου «Υψιπερατό»

Προεπιλογές, Προεπισκόπηση, Διαίρεση προβολής

Αυτές οι επιλογές είναι κοινές στα φίλτρα που βασίζονται στο GEGL. Παρακαλούμε δείτε το Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τυπική απόκλιση

Αύξηση αυτής της τυπικής απόκλισης μικραίνει το όριο του φίλτρου και περισσότερες λεπτομέρειες λαμβάνονται υπόψη για επεξεργασία.

Αντίθεση

Αύξηση/Μείωση αντίθεσης των επεξεργασμένων λεπτομερειών.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

4.4.4. Χρήση υψιπερατού φίλτρου

Διαδικασία 17.1. Όξυνση

  1. Ανοίξτε την εικόνα σας:

  2. Διπλασιάστε τη στρώση:

    Αυτή η διπλασιασμένη στρώση γίνεται η ενεργή στρώση.

  3. Ανοίξτε το υψιπερατό φίλτρο.

  4. Αλλάξτε την κατάσταση σε ήπιο φως (δοκιμάστε επίσης το έντονο (σκληρό) φως).

  5. Ρυθμίσεις και προβολή στον καμβά