11.12. Υφασματοποίηση

11.12.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.220. Παράδειγμα υφασματοποίησης

Παράδειγμα υφασματοποίησης

Εφαρμογή φίλτρου «υφασματοποίησης» (σε επιλογή)


Η εντολή υφασματοποίηση είναι ένα σενάριο που προσθέτει μια υφασματοειδή υφή στην επιλεγμένη περιοχή ή άλφα.

Εάν η εικόνα είναι σε χρώματα από ευρετήριο, αυτή η είσοδος μενού είναι αχνή και μη διαθέσιμη.

Αυτό το εφέ πετυχαίνεται μέσα από τα επόμενα βήματα:

  1. Δημιουργήστε μια εικόνα στο ίδιο μέγεθος με την αρχική εικόνα, ή επιλογή ή περιοχή σε άλφα εάν έχει δοθεί, έπειτα προσθέστε μια στρώση σε αυτήν την εικόνα γεμάτη με λευκό και έντονη θορυβοποίηση.

  2. Αναπαράξτε μια στρώση από την πρόσφατα προστεθημένη στρώση και ορίστε την κατάσταση της ανώτερης στρώσης σε πολλαπλή.

  3. Εφαρμόστε θόλωση Gauss σε διαφορετικές κατευθύνσεις, οριζόντια στην χαμηλότερη στρώση με τη δοσμένη παράμετρο θόλωση Χ ως ακτίνα και κάθετα στην ανώτερη στρώση με θόλωση Υ.

  4. Συγχωνεύστε αυτές τις δύο στρώσεις σε μια εικόνα και κάντε την αντίθεση της να επεκταθεί όσο το δυνατό περισσότερο, έπειτα προσθέστε ελαφρά θόρυβο ξανά σε αυτήν την εικόνα εργασίας.

  5. Τελικά κάντε ανάγλυφο χάρτη στη αρχική εικόνα με την επεξεργαζόμενη εικόνα με παραμέτρους αζιμούθιο, ανύψωση και βάθος.

11.12.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΥφασματοποίηση….

11.12.3. Επιλογές

Σχήμα 17.221. Επιλογές φίλτρου «υφασματοποίησης»

Επιλογές φίλτρου «υφασματοποίησης»

Αζιμούθιο, ανύψωση και βάθος έρχονται από το φίλτρο ανάγλυφος χάρτης.

Θόλωση Χ, Θόλωση Υ

Αυτές οι παράμετροι επιμηκύνουν τις ίνες της υφής, οριζόντια κατά θόλωση Χ και κάθετα κατά θόλωση Υ. Το εύρος της τιμής είναι μεταξύ 3 μέχρι 100.

Αζιμούθιο

Ο ολισθητής αζιμούθιο ελέγχει την κατανόηση από πού έρχεται φως σύμφωνα με το σημείο της πυξίδας. Και η ελάχιστη τιμή (0,00) και η μέγιστη τιμή (360,00) είναι η κατεύθυνση στις τρεις η ώρα στην οθόνη αναλογικού ρολογιού. Αύξηση της τιμής πηγαίνει αριστερόστροφα.

Ανύψωση

Ο ολισθητής ανύψωσης ελέγχει το ύψος από το οποίο έρχεται το φως. Για την ελάχιστη τιμή (0,50) το φως έρχεται από τον ορίζοντα και από τη μέγιστη τιμή (90,0) το φως από το ζενίθ.

Βάθος

Ο ολισθητής βάθους ελέγχει την απόσταση μεταξύ ύψους ανάγλυφου και βάθους κοιλότητας. Αύξηση τιμής προκαλεί περισσότερο ακανόνιστα χαρακτηριστικά. Οι τιμές ποικίλουν από 1 έως 65.