7.23. Εφαρμογή μάσκας στρώσης

Η εντολή εφαρμογή μάσκας στρώσης συγχωνεύει τη μάσκα στρώσης με την τρέχουσα στρώση. Οι πληροφορίες διαφάνειας στη μάσκα στρώσης μεταφέρονται στο κανάλι άλφα, που δημιουργήθηκε εάν δεν υπάρχει και η μάσκα στρώσης αφαιρείται. Εάν η ενεργή στρώση δεν έχει μάσκα στρώσης, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή. Δείτε την ενότητα μάσκες στρώσης για περισσότερες πληροφορίες.

7.23.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημάσκαεφαρμογή μάσκας στρώσης,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.