7.24. Εφαρμογή μάσκας στρώσης

The Apply Layer Mask command merges the layer mask with the current layer. The transparency information in the layer mask is transferred to the alpha channel, that is created if it doesn't exist, and the layer mask is removed. If the active layer does not have a layer mask, the menu entry is insensitive and grayed out. See the Layer Masks section for more information.

7.24.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημάσκαεφαρμογή μάσκας στρώσης,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.