8.23. Μείκτης καναλιού

8.23.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.187. Παράδειγμα για το φίλτρο «Μείκτης καναλιού»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Μείκτης καναλιού»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Μείκτης καναλιού»

Εφαρμογή «Μείκτης καναλιού»


Αυτή η εντολή συνδυάζει τιμές των καναλιών RGB. Δουλεύει με εικόνες με ή χωρίς κανάλι άλφα. Έχει μονόχρωμη κατάσταση και προεπισκόπηση.

8.23.2. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή μέσα από ΧρώματαΣυστατικάΜείκτης καναλιού.

8.23.3. Επιλογές

Σχήμα 16.188. Επιλογές εντολής «Μείκτης καναλιού»

Επιλογές εντολής «Μείκτης καναλιού»

Κανάλι εξόδου

Από αυτό το μενού διαλέγετε κανάλι για ανάμειξη. Επιλογές είναι κόκκινο, πράσινο, ή γαλάζιο. Είναι ανενεργό όταν η επιλογή Μονόχρωμο έχει σημειωθεί.

Κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο

Αυτοί οι τρεις ολισθητές ορίζουν την συμβολή του κόκκινου, πράσινου ή γαλάζιου καναλιού στην έξοδο. Μπορεί να είναι αρνητική. Αυτοί οι ολισθητές είναι βαθμιαίοι από -200 έως 200. Αναπαριστούν το ποσοστό που θα συμμετέχει σε κάθε κανάλι εξόδου. 100% αντιστοιχεί στην τιμή του καναλιού του μελετώμενου εικονοστοιχείου στην εικόνα.

Μονόχρωμο

Αυτή η επιλογή μετατρέπει την εικόνα RGB σε μια εικόνα γκρι κλίμακας RGB. Η εντολή μείκτη καναλιού χρησιμοποιείται συχνά με αυτό τον σκοπό στην προβολή, επειδή συχνά δίνει καλύτερο αποτέλεσμα από τους άλλους τρόπους (δείτε γκρι κλίμακα στο γλωσσάρι). Κάνει το μενού κανάλι εξόδου ανενεργό.

[Σημείωση] Σημείωση

Οι ρυθμίσεις 21%, 72%, 7% σας δίνουν την ίδια φωτεινότητα γκρι (τιμή) όπως η εντολή γκρι κλίμακας στο Εικόνα/κατάσταση. (Ήταν 30%, 59%, 11% στην έκδοση 2.2).

Διατήρηση φωτεινότητας

Οι υπολογισμοί μπορεί να καταλήξουν σε υπερβολικά υψηλές τιμές και μια εικόνα να είναι υπερβολικά ανοιχτή. Αυτή η επιλογή μειώνει τις φωτεινότητες των χρωματικών καναλιών, ενώ κρατάτε μια καλή οπτική αναλογία μεταξύ τους. Έτσι, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική βαρύτητα των χρωμάτων χωρίς αλλαγή της γενικής φωτεινότητας.

8.23.4. Κουμπιά

Άνοιγμα

Αποθήκευση ρυθμίσεων από αρχείο.

Αποθήκευση

Αποθήκευση ρυθμίσεων σε αρχείο.

Επαναφορά

Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

8.23.5. Πώς δουλεύει ένας μείκτης καναλιού;

Σε κατάσταση RGB

Σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να διαλέξετε ένα κανάλι εξόδου. Αυτό το κανάλι είναι αυτό που θα τροποποιηθεί. Στο παράθυρο διαλόγου, η προεπιλεγμένη τιμή του είναι 100%, που αντιστοιχεί στην τιμή του καναλιού στην αρχική εικόνα. Μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Γιαυτό ο ολισθητής λήγει σε -200 και 200.

Τρεις ολισθητές RGB σας επιτρέπουν να δώσετε ποσοστό σε κάθε κανάλι. Για κάθε εικονοστοιχείο στην εικόνα, το άθροισμα των υπολογισμένων τιμών για κάθε κανάλι από αυτά τα ποσοστά θα δοθεί στο κανάλι εξόδου. Να ένα παράδειγμα:

Σχήμα 16.189. Η αρχική εικόνα και τα κανάλια της

Η αρχική εικόνα και τα κανάλια της

Τιμές RGB των εικονοστοιχείων σε κόκκινα, πράσινα, γαλάζια, γκρι τετράγωνα εμφανίζονται. Το μαύρο ορθογώνιο είναι ειδικό, επειδή το μαύρο (0;0;0) δεν επηρεάζεται από την εντολή (το 0 πολλαπλασιαζόμενο με οποιοδήποτε ποσοστό δίνει πάντοτε 0). Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 255 ούτε να είναι αρνητικό.


Σχήμα 16.190. Η έξοδος καναλιού είναι κόκκινη. Πράσινο κανάλι +50

Η έξοδος καναλιού είναι κόκκινη. Πράσινο κανάλι +50

Στο κόκκινο τετράγωνο, οι τιμές εικονοστοιχείου είναι 230;10;10. Σχετικές τιμές είναι 1;0.5;0. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι 230*1 + 10*0,5 + 10*0 =235. Η ίδια λογική ισχύει για τα πράσινα και γαλάζια τετράγωνα.

Στο γκρι τετράγωνο, που περιέχει κόκκινο χρώμα, το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι πάνω από 255. Μειώνεται στο 255. Μια αρνητική τιμή θα γίνει 0.


Σχήμα 16.191. Το κανάλι εξόδου είναι κόκκινο. Πράσινο κανάλι +50%. Η επιλογή διατήρηση φωτεινότητας είναι σημειωμένη.

Το κανάλι εξόδου είναι κόκκινο. Πράσινο κανάλι +50%. Η επιλογή διατήρηση φωτεινότητας είναι σημειωμένη.

Οι αποδιδόμενες τιμές στο κανάλι κόκκινης εξόδου είναι χαμηλότερες, αποτρέποντας μια υπερβολικά καθαρή εικόνα.


Σε μονόχρωμη κατάσταση

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, η προεπισκόπηση εικόνας γίνεται σε γκρι κλίμακα, αλλά η εικόνα είναι ακόμα μια εικόνα RGB με τρία κανάλια, μέχρι η επενέργεια της εντολής να επικυρωθεί.

Σχήμα 16.192. Σημειωμένη η επιλογή μονόχρωμη. Κόκκινο: 100%, πράσινο: 50%, γαλάζιο: 0%. Διατήρηση της φωτεινότητας μη σημειωμένης.

Σημειωμένη η επιλογή μονόχρωμη. Κόκκινο: 100%, πράσινο: 50%, γαλάζιο: 0%. Διατήρηση της φωτεινότητας μη σημειωμένης.

Σε κάθε τετράγωνο, τα εικονοστοιχεία έχουν μετατραπεί σε στάθμη του γκρι ίσης τιμής με το κόκκινο κανάλι στην αρχική εικόνα (Το παρασκήνιο έχει βαφτεί με ροζ κατόπιν για να κάνει όλα τα τετράγωνα ορατά).


Να πώς δουλεύει η Διατήρηση φωτεινότητας στην μονόχρωμη κατάσταση: «π.χ., ας υποθέσουμε ότι οι ολισθητές ήταν κόκκινο:75%, πράσινο:75%, γαλάζιο:0%. Με Μονόχρωμο ενεργό και την επιλογή Διατήρηση φωτεινότητας ανενεργή, η τελική εικόνα θα ήταν 75%+75%+0% =150%, πολύ ανοιχτή πραγματικά. Ένα εικονοστοιχείο με μια τιμή, ας πούμε, R,G,B=127,100,80 θα απεικονίζεται σε κάθε κανάλι σε 127*0,75+100*0,75+80*0=170. Με τη διατήρηση φωτεινότητας ενεργή, οι ολισθητές θα κλιμακωθούν έτσι ώστε πάντοτε προστιθέμενοι να δίνουν 100%. Σε αυτό το παράδειγμα, ο συντελεστής κλιμάκωσης είναι 1/(75%+75%+0%) ή 0,667. Έτσι οι τιμές εικονοστοιχείου θα ήταν περίπου 113. Η επιλογή διατήρησης φωτεινότητας απλά βεβαιώνει ότι οι τιμές κλιμάκωσης από τους ολισθητές αθροίζονται πάντοτε στο 100%. Φυσικά, περίεργα πράγματα συμβαίνουν όταν οποιοσδήποτε ολισθητής έχει μεγάλες αρνητικές τιμές » (από τον ίδιο το δημιουργό του προσθέτου).

[Σημείωση] Σημείωση

Ποιο κανάλι θα τροποποιηθεί; αυτό εξαρτάται από τι θέλετε να κάνετε. Βασικά, το κόκκινο κανάλι ταιριάζει σε τροποποιήσεις αντίθεσης καλά. Το πράσινο κανάλι είναι καλά προσαρμοσμένο σε λεπτομέρειες αλλαγών και το γαλάζιο κανάλι σε θόρυβο, αλλαγές κόκκου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή αποσύνθεση.