8.32. Μονός μείκτης

Ο μονός μείκτης στο υπομενού Αποκορεσμός είναι η ίδια λειτουργία που αναφέρεται στο υπομενού Συστατικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εκεί: Τμήμα 8.25, «Μονοφωνικός μείκτης».