3.4. Ιστορικό αναιρέσεων

Η εντολή Ιστορικό αναιρέσεων ενεργοποιεί το διάλογο ιστορικού αναιρέσεων, που σας εμφανίζει μικρογραφίες που αντιπροσωπεύουν τις λειτουργίες που κάνατε μέχρι εδώ στην τρέχουσα εικόνα. Αυτή η επισκόπηση σας διευκολύνει στην αναίρεση βημάτων ή την ακύρωσή τους.

Χρησιμοποιήστε τα βέλη για Αναίρεση και Ακύρωση αναίρεσης, ή απλά κλικ στην μικρογραφία, για να επιστρέψει η εικόνα στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν δουλεύετε σε μια δύσκολη εργασία, όπου συχνά χρειάζεται να αναιρέσετε πολλά βήματα μονομιάς. Είναι πολύ πιο εύκολο το κλικ στο βήμα 10 παρά η πληκτρολόγηση Ctrl+Z δέκα φορές.

Η εντολή «Καθαρισμός ιστορικού αναιρέσεων» ίσως να είναι χρήσιμη εάν δουλεύετε σε μια πολύπλοκη εικόνα και θέλετε να ελευθερώσετε κάποια μνήμη.

3.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΙστορικό αναιρέσεων. Δεν υπάρχει από προεπιλογή καμιά συντόμευση πληκτρολογίου.