Όνομα

Επιλογή — Αναφορά πλήκτρων για μενού επιλογή

Επιλογές

Ctrl + T

Εναλλαγή επιλογών

Ctrl + A

Επιλογή όλων

Shift + Ctrl + A

Καμία επιλογή

Ctrl + I

Αντιστροφή επιλογής

Shift + Ctrl + L

Επιλογή αιώρησης

Shift + O

Select by color

Shift + V

Μονοπάτι σε επιλογή

Shift + Q

Toggle Quick Mask