6.22. Περικοπή εικόνας

Μπορείτε να περικόψετε την εικόνα με δύο τρόπους:

6.22.1. Περικοπή στην επιλογή

Η εντολή Περικοπή στην επιλογή περικόπτει την εικόνα στα όρια της επιλογής αφαιρώντας κάθε λουρίδα στις ακμές, των οποίων τα περιεχόμενα είναι πλήρως ανεπίλεκτα. Οι περιοχές που είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ. με απάλυνση) δεν είναι περικομμένες. Εάν η επιλογή έχει απαλυνθεί, η περικοπή εκτελείται στο εξωτερικό όριο της περιοχής που έχει απαλυνθεί. Εάν δεν υπάρχει επιλογή για την εικόνα, η είσοδος του μενού απενεργοποιείται και γίνεται αχνή.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή περικόπτει όλες τις στρώσεις της εικόνας. Για περικοπή μόνο της ενεργής στρώσης, χρησιμοποιήστε την εντολή Περικοπή στην επιλογή από το μενού στρώσεων.

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από το μενού ΕικόναΠερικοπή στην επιλογή.

6.22.2. Περικοπή στο περιεχόμενο

Πριν το GIMP-2.10, αυτή η εντολή ονομαζόταν «Αυτόματη περικοπή εικόνας» και λειτουργούσε λίγο διαφορετικά. Η εντολή Περικοπή στο περιεχόμενο αφαιρεί τα περιγράμματα από μια εικόνα. Ψάχνει στις στρώσεις για τη μέγιστη δυνατή περιοχή περιγράμματος που έχει όλη το ίδιο χρώμα και έπειτα περικόπτει αυτήν την περιοχή από την εικόνα, σαν να είχατε χρησιμοποιήσει το εργαλείο Περικοπή.

Σχήμα 16.83. Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Αυτή η εικόνα αποτελείται από τρεις στρώσεις. Μία με κόκκινο τετράγωνο, μία με πράσινο τετράγωνο και μία με κίτρινο παρασκήνιο. Η πράσινη στρώση είναι ενεργή.

Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Η «Περικοπή στο περιεχόμενο» έχει περικόψει την εικόνα στα εξωτερικά όρια της πράσινης και της κόκκινης στρώσης. Μόνο το τμήμα της κίτρινης στρώσης μέσα στην κοκκινοπράσινη περιοχή έχει διατηρηθεί.


Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από το μενού μέσα από ΕικόναΠερικοπή στο περιεχόμενο.