6.22. Περικοπή εικόνας

Μπορείτε να περικόψετε την εικόνα με δύο τρόπους:

6.22.1. Περικοπή στην επιλογή

Η εντολή Περικοπή στην επιλογή περικόπτει την εικόνα στα όρια της επιλογής αφαιρώντας κάθε λουρίδα στις ακμές, των οποίων τα περιεχόμενα είναι πλήρως ανεπίλεκτα. Οι περιοχές που είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ. με απάλυνση) δεν είναι περικομμένες. Εάν η επιλογή έχει απαλυνθεί, η περικοπή εκτελείται στο εξωτερικό όριο της περιοχής που έχει απαλυνθεί. Εάν δεν υπάρχει επιλογή για την εικόνα, η είσοδος του μενού απενεργοποιείται και γίνεται αχνή.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή περικόπτει όλες τις στρώσεις της εικόνας. Για περικοπή μόνο της ενεργής στρώσης, χρησιμοποιήστε την εντολή Περικοπή στην επιλογή.

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΠερικοπή στην επιλογή.

6.22.2. Περικοπή στο περιεχόμενο

Πριν το GIMP-2.10, αυτή η εντολή ονομαζόταν «Αυτόματη περικοπή εικόνας». Η εντολή Περικοπή στο περιεχόμενο αφαιρεί τα περιγράμματα από μια εικόνα. Ψάχνει στην ενεργή στρώση για τη μέγιστη δυνατή περιοχή περιγράμματος που έχει όλη το ίδιο χρώμα και έπειτα περικόπτει αυτήν την περιοχή από την εικόνα, σαν να είχατε χρησιμοποιήσει το εργαλείο Περικοπή.

[Προσοχή] Προσοχή

Σημειώστε προσεκτικά ότι αυτή η εντολή χρησιμοποιεί την ενεργή στρώση της εικόνας για να βρει περιγράμματα. Οι άλλες στρώσεις περικόπτονται σύμφωνα με τα ίδια όρια όπως τα όρια της ενεργής στρώσης.

Σχήμα 16.81. Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Αυτή η εικόνα αποτελείται από τρεις στρώσεις. Μία με κόκκινο τετράγωνο, μία με πράσινο τετράγωνο· κι οι δυο σε κίτρινο ημιδιαφανές παρασκήνιο. Η πράσινη στρώση είναι ενεργή.

Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Η «Περικοπή στο περιεχόμενο» έχει περικόψει το πράσινο τετράγωνο και έκανε μια στρώση από αυτό. Οι άλλες στρώσεις έχουν περικοπεί στο ίδιο μέγεθος όπως η πράσινη. Μόνο ένα μικρό μέρος του κόκκινου τετραγώνου κρατήθηκε.


Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΠερικοπή στο περιεχόμενο.