2.6. Επιλογή κατά χρώμα

Σχήμα 14.27. Επιλογή εικονιδίου εργαλείου χρώματος στην εργαλειοθήκη

Επιλογή εικονιδίου εργαλείου χρώματος στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα σχεδιάστηκε για να επιλέγει περιοχές μιας εικόνας με βάση την χρωματική ομοιότητα. Δουλεύει πολύ σαν το εργαλείο ελεύθερης επιλογής («Μαγικό ραβδί»). Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι το μαγικό ραβδί επιλέγει συνεχόμενεςπεριοχές, με όλα τα μέρη συνδεμένα στο αρχικό σημείο με μονοπάτια που δεν περιέχουν μεγάλα κενά, ενώ το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα επιλέγει όλα τα εικονοστοιχεία που είναι αρκετά παρόμοια σε χρώμα με το εικονοστοιχείο που πατάτε, ανεξάρτητα από το πού είναι τοποθετημένα.

2.6.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα με διάφορους τρόπους:

  • Από τη γραμμή μενού εικόνας ΕργαλείαΕργαλεία επιλογήςΕπιλογή κατά χρώμα,

  • με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη,

  • χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift +O.

2.6.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα δεν έχει ειδικά τροποποιητικά πλήκτρα, μόνο αυτά που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογής κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.

2.6.3. Εργαλείο χειρισμού

Σχήμα 14.28. Χρήση του εργαλείου επιλογή κατά χρώμα: τα επιλεγμένα εικονοστοιχεία δεν είναι μόνο συνεχόμενα

Χρήση του εργαλείου επιλογή κατά χρώμα: τα επιλεγμένα εικονοστοιχεία δεν είναι μόνο συνεχόμενα

Όσον αφορά το εργαλείο ασαφούς επιλογής, η επιλογή ξεκινά μόλις πατήσετε και η αναφορά είναι το πρώτο πατημένο εικονοστοιχείο. Εάν πατήσετε και σύρετε, μπορείτε να αλλάξετε το κατώφλι όπως και με το εργαλείο ασαφούς επιλογής.

Μπορείτε να μετακινήσετε το περίγραμμα της επιλογής με τα πλήκτρα των βελών, όχι με το ποντίκι.

2.6.4. Επιλογές

Σχήμα 14.29. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Επολέξτε διαφανείς περιοχές, συγχωνευμένο δείγμα, μάσκα σχεδίασης

Αυτές οι τρεις επιλογές δουλεύουν ακριβώς το ίδιο όπως περιγράφηκαν για την ασαφή επιλογή ήδη. Δείτε λεπτομέρειες στο Τμήμα 2.5.4, «Επιλογές».