6.9. Βινιέτα

6.9.1. Επισκόπηση

Στην φωτογραφία, βινιετάρισμα είναι η μείωση της λαμπρότητας (brightness) της εικόνας προς την περιφέρεια. Είναι συχνά ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα λόγω των ρυθμίσεων της κάμερας ή περιορισμών των φακών. Αλλά χρησιμοποιείται επίσης με πρόθεση για να τραβήξει την προσοχή στο κέντρο της εικόνας. Το «Βινιέτα» μπορεί να παράξει αυτό το αποτέλεσμα.

Σχήμα 17.127. Αρχικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για παραδείγματα

Αρχικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για παραδείγματα

Αρχική εικόνα

Αρχικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για παραδείγματα

Εφαρμοσμένο φίλτρο με τις προεπιλεγμένες επιλογές


6.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΦως και σκιάΒινιέτα....

6.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.128. Επιλογές φίλτρου «Βινιέτα»

Επιλογές φίλτρου «Βινιέτα»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Σχήμα βινιέτας
  • Κύκλος

  • Τετράγωνο

  • Ρόμβος

Το σχήμα της βινιέτας (παραδείγματος χάρη, έλλειψη ή κύκλος) εξαρτάται από τη ρύθμιση αναλογίας.

Ακτίνα

Πόσο μακριά πηγαίνει το βινιετάρισμα ως τμήμα της διαγωνίου της μισής εικόνας.

Ακτίνα = 0,700

Απαλότητα

ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

Απαλότητα = 0,100

Γάμμα

Η γραμμικότητα της μείωσης ελέγχει την καμπύλη της μείωσης από το κέντρο προς την περιφέρεια: ορίστε το πόσο γρήγορα μειώνεται η λαμπρότητα (brightness) προς τα άκρα της βινιέτας.

Γάμμα = 1,00

Αναλογία

Η αναλογία είναι ιδιαίτερη: με την προεπιλεγμένη τιμή (μέγιστη) 1,00, η βινιέτα είναι κύκλος σε μια τετράγωνη εικόνα και έλλειψη σε ορθογώνια εικόνα. Μειώνοντας την αναλογία, αυτή η έλλειψη τείνει σε κύκλο.

Συμπίεση

Αναλογία διαστάσεων προς χρήση:

  • 0,0 = 1:1

  • 0,5 = 2:1

    Σχήμα ρόμβου, αναλογία = 0,0 και συμπίεση = 0,5

  • 1,0 = πλήρως συμπιεσμένη κατακόρυφα

  • -0,5 = 1:2

  • -1,0 = πλήρως συμπιεσμένη οριζόντια

[Σημείωση] Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε απευθείας παράγοντα συμπίεσης ως αναλογία, ορίστε την αναλογία σε 0,0.

Κέντρο Χ, κέντρο Υ

Οι συντεταγμένες του κέντρου της βινιέτας. Αρχική είναι η πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. 1,00 είναι το δεξιό άκρο της εικόνας. Το κέντρο μπορεί να τοποθετηθεί εκτός της εικόνας.

Περιστροφή

Περιστροφή της βινιέτας. Η βινιέτα κρατά το σχήμα της.

Χρήση της επιλογής ως εισόδου, χρήση ολόκληρης της στρώσης ως εισόδου
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».