3.14. Καθαρισμός

Η εντολή Καθαρισμός διαγράφει τα πάντα στην τρέχουσα επιλογή. Εάν δεν υπάρχει τρέχουσα επιλογή, τα περιεχόμενα της τρέχουσας στρώσης μετακινούνται. Εάν η ενεργή στρώση έχει κανάλι άλφα, η διαγραμμένη επιλογή γίνεται διαφανής. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχικό χρώμα στη διαφανή περιοχή χρησιμοποιώντας το εργαλείο σβήστρα, ορίζοντας το σε αντισβήστρα. Εάν η στρώση δεν έχει κανάλι άλφα, η διαγραμμένη περιοχή γεμίζεται χρησιμοποιώντας το τρέχον χρώμα παρασκηνίου.

Καθαρίζοντας μια επιλογή δεν διαγράφει την ίδια την επιλογή. Αντίθετα με την «Αποκοπή», ο «Καθαρισμός» δεν τοποθετεί τα διαγραμμένα περιεχόμενα στο πρόχειρο και τα περιεχόμενα του πρόχειρου δεν επηρεάζονται.

3.14.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΚαθαρισμός,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Delete.