5.6. Μονοπάτια και κείμενο

Σχήμα 7.14. Κείμενο που μετατράπηκε σε μονοπάτι

Κείμενο που μετατράπηκε σε μονοπάτι

Κείμενο που μετατράπηκε σε μονοπάτι και έπειτα μετασχηματίστηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο προοπτικής.

Κείμενο που μετατράπηκε σε μονοπάτι

Το μονοπάτι που βλέπετε πιο πάνω, βάφτηκε με ασαφές πινέλο κι έπειτα χρησιμοποιώντας το φίλτρο χάρτη διαβάθμισης με διαβάθμιση « κίτρινης αντίθεσης».


Ένα στοιχείο κειμένου που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Κειμένου μπορεί να μετασχηματιστεί σε μονοπάτι χρησιμοποιώντας την εντολή Μονοπάτι από κείμενο στο μενού περιεχομένου του εργαλείου κειμένου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για πολλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανόμενων των: