8.54. Αφίσα

Αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε για να ζυγίζει έξυπνα τα χρώματα του εικονοστοιχείου της επιλογής ή της ενεργής στρώσης και να μειώνει τον αριθμό των χρωμάτων, ενώ διατηρεί ομοιότητα προς τα χαρακτηριστικά της αρχικής εικόνας.

8.54.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή μέσω ΧρώματαΑφίσα…

8.54.2. Επιλογές

Σχήμα 16.246. Επιλογές εργαλείου αφίσας

Επιλογές εργαλείου αφίσας

Στάθμες αφίσας

Εδώ, «επίπεδο» σημαίνει «αριθμός χρωμάτων ανά κανάλι».

Αυτός ο ολισθητής και τα πλαίσια εισόδου με κεφαλές βελών σας επιτρέπουν να ορίσετε τον αριθμό των επιπέδων (2-256) σε κάθε κανάλι RGB που θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο για να περιγράψει την ενεργή στρώση. Ο συνολικός αριθμός των χρωμάτων είναι ο συνδυασμός αυτών των επιπέδων. Ένα επίπεδο στο 3 θα δώσει 33 = 27 χρώματα.

Προεπισκόπηση

Το πλαίσιο ελέγχου προεπισκόπησης ενεργοποιεί την απόδοση των αλλαγών σωστά στον καμβά για άμεση εκτίμηση.

8.54.3. Παράδειγμα

Αρχική εικόνα. Η ανάλυση χρωματικού κύβου εμφανίζει μεγάλο αριθμό χρωμάτων.

Η αρχική εικόνα σε αφίσα 3 επιπέδων. Η ανάλυση χρωματικού κύβου εμφανίζει 11 χρώματα (λιγότερα από τον πιθανό αριθμό 27).