8.57. Αφίσα

Αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε για να ζυγίζει έξυπνα τα χρώματα του εικονοστοιχείου της επιλογής ή της ενεργής στρώσης και να μειώνει τον αριθμό των χρωμάτων, ενώ διατηρεί ομοιότητα προς τα χαρακτηριστικά της αρχικής εικόνας.

8.57.1. Activating the filter

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή μέσω ΧρώματαΑφίσα…

8.57.2. Επιλογές

Σχήμα 16.257. Posterize filter dialog

Posterize filter dialog

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Στάθμες αφίσας

Εδώ, «επίπεδο» σημαίνει «αριθμός χρωμάτων ανά κανάλι».

Αυτό το ρυθμιστικό και τα πλαίσια εισόδου με αιχμές βελών σας επιτρέπουν να ορίσετε τον αριθμό των σταθμών (2-256) σε κάθε κανάλι RGB που θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο για να περιγράψει την ενεργή στρώση. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των χρωμάτων είναι ο συνδυασμός αυτών των σταθμών. Μια στάθμη στο 3 θα δώσει 33 = 27 χρώματα.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

8.57.3. Παράδειγμα

Original image. A Colorcube Analysis of the original image shows a great number of colors.

Η αρχική εικόνα σε αφίσα 3 επιπέδων. Η ανάλυση χρωματικού κύβου εμφανίζει 11 χρώματα (λιγότερα από τον πιθανό αριθμό 27).