8.54. Αφίσα

Αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε για να ζυγίζει έξυπνα τα χρώματα του εικονοστοιχείου της επιλογής ή της ενεργής στρώσης και να μειώνει τον αριθμό των χρωμάτων, ενώ διατηρεί ομοιότητα προς τα χαρακτηριστικά της αρχικής εικόνας.

8.54.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή μέσω ΧρώματαΑφίσα…

8.54.2. Επιλογές

Σχήμα 16.246. Επιλογές εργαλείου αφίσας

Επιλογές εργαλείου αφίσας

Στάθμες αφίσας

Εδώ, «επίπεδο» σημαίνει «αριθμός χρωμάτων ανά κανάλι».

Αυτό το ρυθμιστικό και τα πλαίσια εισόδου με αιχμές βελών σας επιτρέπουν να ορίσετε τον αριθμό των σταθμών (2-256) σε κάθε κανάλι RGB που θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο για να περιγράψει την ενεργή στρώση. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των χρωμάτων είναι ο συνδυασμός αυτών των σταθμών. Μια στάθμη στο 3 θα δώσει 33 = 27 χρώματα.

Προεπισκόπηση

Το πλαίσιο ελέγχου Προεπισκόπηση ενεργοποιεί την απόδοση των αλλαγών σωστά στον καμβά για άμεση εκτίμηση.

8.54.3. Παράδειγμα

Αρχική εικόνα. Η ανάλυση χρωματικού κύβου εμφανίζει μεγάλο αριθμό χρωμάτων.

Η αρχική εικόνα σε αφίσα 3 επιπέδων. Η ανάλυση χρωματικού κύβου εμφανίζει 11 χρώματα (λιγότερα από τον πιθανό αριθμό 27).