4.13. Περίγραμμα

Σχήμα 16.39. Παράδειγμα δημιουργίας περιγράμματος από επιλογή

Παράδειγμα δημιουργίας περιγράμματος από επιλογή

Εικόνα με επιλογή

Παράδειγμα δημιουργίας περιγράμματος από επιλογή

Μετά την «Επιλογή περιγράμματος»


Η εντολή Επιλογή περιγράμματος δημιουργεί νέα επιλογή κατά μήκος της ακμής υπάρχουσας επιλογής στην τρέχουσα εικόνα. Η ακμή της τρέχουσας χρησιμοποιείται ως μορφή και η νέα επιλογή δημιουργείται έπειτα γύρω της. Εισάγετε το πλάτος του περιγράμματος, σε εικονοστοιχεία ή κάποια άλλη μονάδα, στο παράθυρο διαλόγου. Μισό από το νέο περίγραμμα βρίσκεται μες την επιλεγμένη περιοχή και μισό έξω από αυτό.

4.13.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΠερίγραμμα....

Αυτή η εντολή είναι αχνή, ανενεργή, εάν δεν υπάρχει επιλογή.

Πρέπει να τηρούνται δύο συνθήκες για να χρησιμοποιηθεί αυτή η εντολή:

  • Η εικόνα πρέπει να έχει κανάλι άλφα.

  • Η αρχική εικόνα πρέπει να δημιουργήθηκε με την επιλογή «Εξομάλυνση» σημειωμένη στο εργαλείο που χρησιμοποιείται.

4.13.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Περίγραμμα»

Σχήμα 16.40. Το παράθυρο διαλόγου «Περίγραμμα»

Το παράθυρο διαλόγου «Περίγραμμα»

Επιλογή περιγράμματος κατά

Εισάγετε το πλάτος της επιλογής περιγράμματος στο πλαίσιο. Οι προεπιλεγμένες μονάδες είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε επίσης να διαλέξετε τις μονάδες από το αναδυόμενο μενού.

Τεχνοτροπία περιγράμματος
  • Έντονο: αυτή η επιλογή δεν διατηρεί την εξομάλυνση. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις.

  • Απαλό: αυτή η επιλογή διατηρεί την εξομάλυνση. Σημειώστε ότι το «Απαλό» δεν δημιουργεί εξομάλυνση. Γιαυτό η εξομάλυνση πρέπει να προστεθεί κατά τη δημιουργία της αρχικής επιλογής. Αυτή η επιλογή είναι η άριστη.

  • Εξομαλυμένο: αυτή η επιλογή κάνει τα ίδια όπως το «Έντονο», αλλά αντί το τελικό περίγραμμα να είναι πλήρως επιλεγμένο, εξασθενεί προς τα έξω. Το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ καλό· εάν θέλετε εξομαλυμένο περίγραμμα, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε μία από τις άλλες καταστάσεις και στη συνέχεια να εξομαλύνετε το αποτέλεσμα. Βρίσκεται για ιστορικούς λόγους.

Σχήμα 16.41. Σύγκριση τεχνοτροπίας περιγράμματος

Σύγκριση τεχνοτροπίας περιγράμματος

Επιλογή «έντονο». Επεξεργαστής επιλογής, εστίαση 800%

Σύγκριση τεχνοτροπίας περιγράμματος

Επιλογή «απαλό». Επεξεργαστής επιλογής, εστίαση 800%

Σύγκριση τεχνοτροπίας περιγράμματος

Επιλογή «εξομαλυμένο». Επεξεργαστής επιλογής, εστίαση 800%


Οι επιλεγμένες περιοχές συνεχίζουν εκτός εικόνας

Αυτή η επιλογή ήταν «Κλείδωμα επιλογής στα άκρα της εικόνας.» Η λειτουργία της είναι αμετάβλητη.

Με ενεργοποιημένη αυτήν την εντολή, μια ακμή μιας (συνήθως ορθογώνιας) επιλογής παραμένει αμετάβλητη, εάν ευθυγραμμίζεται με την ακμή μιας εικόνας· καμιά νέα επιλογή δεν θα δημιουργηθεί γύρω της.

Σχήμα 16.42. Επιλογή περιγράμματος με και χωρίς «Οι επιλεγμένες περιοχές συνεχίζουν εκτός εικόνας»

Επιλογή περιγράμματος με και χωρίς «Οι επιλεγμένες περιοχές συνεχίζουν εκτός εικόνας»

Επιλογή περιγράμματος χωρίς (μεσαία) και με (δεξιά) κλειδωμένη επιλογή.

Επιλογή περιγράμματος με και χωρίς «Οι επιλεγμένες περιοχές συνεχίζουν εκτός εικόνας»

Ίδιες επιλογές γεμάτες με κόκκινο.