5.7. Εξαγωγή αρχείου

Το GIMP χρησιμοποιεί την εντολή αποθήκευσης μόνο για αποθήκευση εικόνων σε μορφή XCF. Όταν χρειάζεστε την εικόνα σας σε διαφορετική μορφή αρχείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εξαγωγή.

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή μέσα από ΑρχείοΕξαγωγή ως..., ή από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Ctrl+Shift+Ε.

Σχήμα 15.92. Διάλογος εξαγωγής εικόνας

Διάλογος εξαγωγής εικόνας

5.7.1. Ο διάλογος εξαγωγής εικόνας

Με αυτόν τον περιηγητή αρχείου, μπορείτε να επεξεργαστείτε άμεσα το όνομα αρχείου και επέκτασης στο πλαίσιο ονόματος (προεπιλογή είναι «άτιτλο.xml») ή επιλέγοντας ένα αρχείο στη λίστα ονόματος. Πρέπει επίσης να ορίσετε τον προορισμό της εικόνας στο αποθήκευση σε φάκελο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο εάν χρειάζεται.

Επιλογή τύπου αρχείου. Εάν εμφανίσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε μια επέκταση στην πτυσσόμενη λίστα για το αρχείο σας:

Οι διάλογοι τύπου αρχείου περιγράφονται στο Τμήμα 1, «Αρχεία».

5.7.2. Εξαγωγή

Όταν το όνομα του αρχείου και ο προορισμός οριστούν, κλικ στο Εξαγωγή. Αυτό ανοίγει το διάλογο εξαγωγής για τον καθορισμένο τύπο αρχείου.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν το όνομα που εισαγάγατε υπάρχει ήδη, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχείο αυτό ή όχι. Εάν αντί για στρώση έχει επιλεγεί μάσκα στρώσης ή ένα κανάλι και η μορφή εξαγωγής δεν το υποστηρίζει, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση.

Εάν έχετε φορτώσει ένα αρχείο μη-XCF, ένα νέο στοιχείο εμφανίζεται στο μενού Αρχείο, επιτρέποντας σας να εξάγετε το αρχείο στην ίδια μορφή, αντικαθιστώντας το αρχικό αρχείο.

Εάν τροποποιήσετε μια εικόνα που έχετε ήδη εξάγει, η εντολή Εξαγωγή στο μενού αρχείου αλλάζει, επιτρέποντας την εξαγωγή του αρχείου ξανά στον ίδιο τύπο.