5.7. Εξαγωγή αρχείου

Με το GIMP-2.8 η εντολή αποθήκευση αποθηκεύει εικόνες μόνο σε μορφή XCF. Η εντολή εξαγωγής χρησιμοποιείται τώρα για αποθήκευση εικόνων σε διάφορες μορφές αρχείου.

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή μέσα από ΑρχείοΕξαγωγή ως..., ή από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Ctrl+Shift+Ε.

Σχήμα 15.81. Διάλογος εξαγωγής εικόνας

Διάλογος εξαγωγής εικόνας

5.7.1. Ο διάλογος εξαγωγής εικόνας

Με αυτόν τον περιηγητή αρχείου, μπορείτε να επεξεργαστείτε άμεσα το όνομα αρχείου και επέκτασης στο πλαίσιο ονόματος (προεπιλογή είναι «άτιτλο.xml») ή επιλέγοντας ένα αρχείο στη λίστα ονόματος. Πρέπει επίσης να ορίσετε τον προορισμό της εικόνας στο αποθήκευση σε φάκελο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο εάν χρειάζεται.

Επιλογή τύπου αρχείου. Εάν εμφανίσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε μια επέκταση στην πτυσσόμενη λίστα για το αρχείο σας:

Οι διάλογοι τύπου αρχείου περιγράφονται στο Τμήμα 1, «Αρχεία».

5.7.2. Εξαγωγή

Όταν το όνομα του αρχείου και ο προορισμός οριστούν, κλικ στο Εξαγωγή. Αυτό ανοίγει το διάλογο εξαγωγής για τον καθορισμένο τύπο αρχείου.

Εάν έχετε φορτώσει ένα αρχείο μη-XCF, ένα νέο στοιχείο εμφανίζεται στο μενού αρχείο, επιτρέποντας σας να εξάγετε το αρχείο στον ίδιο τύπο, αντικαθιστώντας το αρχικό αρχείο.

Εάν τροποποιήσετε μια εικόνα που έχετε ήδη εξάγει, η εντολή Εξαγωγή στο μενού αρχείου αλλάζει, επιτρέποντας την εξαγωγή του αρχείου ξανά στον ίδιο τύπο.