2.18. Εμφάνιση στο διαχειριστή αρχείων

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΕμφάνιση στον διαχειριστή αρχείων.

Αυτή η εντολή ανοίγει τον διαχειριστή αρχείων στον κατάλογο που περιέχει την ενεργή εικόνα