4.4. Διάλογος προτύπων

Σχήμα 15.71. Διάλογος προτύπων

Διάλογος προτύπων

Τα πρότυπα είναι πρότυπα για μια δημιουργούμενη μορφή εικόνας. Το GIMP σας δίνει πολλά πρότυπα και μπορείτε να δημιουργήσετε δικά σας. Όταν δημιουργείτε μια νέα εικόνα, μπορείτε να προσπελάσετε τη λίστα των υπαρχόντων προτύπων, αλλά δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Ο διάλογος «Πρότυπα» σας επιτρέπει τη διαχείριση όλων αυτών των προτύπων.

4.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Πρότυπα» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΠρότυπα.

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΠρότυπα.

4.4.2. Χρήση του διαλόγου προτύπων

Επιλέγετε ένα πρότυπο με κλικ στο εικονίδιο του. Δεξί κλικ αποκαλύπτει ένα τοπικό μενού που προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά.

4.4.2.1. Καταστάσεις πλέγματος/λίστας

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Πρότυπα», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Στην κατάσταση πλέγματος, τα πρότυπα τακτοποιούνται σε πίνακα ορθογωνίου με ταυτόσημα εικονίδια (εκτός και τους δώσετε ένα ειδικό εικονίδιο, όπως θα δούμε αργότερα). Μόνο το όνομα του επιλεγμένου προτύπου εμφανίζεται. Στην κατάσταση λίστας, ευθυγραμμίζονται κάθετα· τα εικονίδια είναι επίσης ταυτόσημα· εμφανίζονται όλα τα ονόματα.

Σε αυτό το μενού καρτελών, η επιλογή Μέγεθος προεπισκόπησης επιτρέπει την αλλαγή του μεγέθους των μικρογραφιών.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F σε προβολή λίστας ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

4.4.2.2. Κουμπιά στον πυθμένα

Τα κουμπιά στον πάτο του διαλόγου επιτρέπουν την επεξεργασία των προτύπων με πολλούς τρόπους:

Δημιουργία νέας εικόνας από το επιλεγμένο πρότυπο

Κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει το διάλογο Δημιουργία νέας εικόνας στη μορφή του επιλεγμένου προτύπου.

Δημιουργία νέου προτύπου

Κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει το διάλογο Νέο πρότυπο, ταυτόσημο με το διάλογο επεξεργασίας προτύπου, που θα δούμε παρακάτω.

Διπλασιασμός του επιλεγμένου προτύπου

Κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει το διάλογο επεξεργασίας πρότυπου που πρόκειται να μελετήσουμε τώρα.

Επεξεργασία του επιλεγμένου προτύπου

Κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει το διάλογο Επεξεργασία πρότυπου.

Διαγραφή του επιλεγμένου προτύπου

Μαντέψτε

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Κάθε πρότυπο αποθηκεύεται σε ένα αρχείο templaterc στον προσωπικό σας κατάλογο GIMP. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μερικά διαγραμμένα πρότυπα, μπορείτε να αντιγράψετε ή να προσαρτήσετε καταχωρίσεις προτύπων στο αρχείο σας από το κύριο αρχείο templaterc στον κατάλογο etc/gimp/2.0 του καταλόγου του συστήματος του GIMP.

4.4.3. Επεξεργασία προτύπου

Σχήμα 15.72. Ο διάλογος επεξεργασίας προτύπου

Ο διάλογος επεξεργασίας προτύπου

Ο διάλογος επιτρέπει τον ορισμό των προδιαγραφών του επιλεγμένου πρότυπου.

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτόν τον επεξεργαστή στο κουμπί Επεξεργασία προτύπου στον πάτο του διαλόγου.

Επιλογές

Όνομα

Σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να τροποποιήσετε το εμφανιζόμενο όνομα προτύπου.

Εικονίδιο

Με κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ανοίγετε μια λίστα εικονιδίων. Μπορείτε να διαλέξετε ένα από αυτά για να δείξετε το επιλεγμένο όνομα προτύπου.

Μέγεθος εικόνας

Εδώ ορίζετε το πλάτος και ύψος της νέας εικόνας. Οι προεπιλεγμένες μονάδες είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να αλλάξετε σε κάποια άλλη μονάδα εάν προτιμάτε, χρησιμοποιώντας το γειτονικό μενού. Εάν το κάνετε, σημειώστε ότι το τελικό μέγεθος εικονοστοιχείου θα προσδιοριστεί από την ανάλυση X και Y (που μπορείτε να αλλάξετε στην προχωρημένες επιλογές) και ορίζοντας «Κουκκίδα για κουκκίδα», που μπορείτε να αλλάξετε στο μενού Προβολή.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ να θυμάστε ότι κάθε εικονοστοιχείο μιας εικόνας αποθηκεύεται στη μνήμη. Εάν δημιουργείτε μεγάλα αρχεία με υψηλές πυκνότητες εικονοστοιχείων, το GIMP θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για κάθε λειτουργία που εφαρμόζετε στην εικόνα.

Κουμπιά οριζόντιας/κάθετης εμφάνισης

Αυτά τα κουμπιά εναλλάσσουν μεταξύ κάθετης και οριζόντιας κατάστασης. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα τους είναι η ανταλλαγή τιμών για πλάτος και ύψος. Εάν οι αναλύσεις Χ και Υ είναι διαφορετικές (στις προεπιλεγμένες επιλογές), τότε αυτές οι τιμές ανταλλάσσονται επίσης. Στα δεξιά, το μέγεθος της εικόνας, ανάλυση εικόνας και χρωματικός χώρος εμφανίζονται.

Προχωρημένες επιλογές

Σχήμα 15.73. Ο διάλογος «Προχωρημένες επιλογές»

Ο διάλογος «Προχωρημένες επιλογές»


Αυτές είναι επιλογές που προορίζονται κυρίως για πιο προχωρημένους χρήστες.

Ανάλυση Χ και Υ

Αυτές οι επιλογές εισέρχονται κυρίως σχετικά με την εκτύπωση: δεν επηρεάζουν το μέγεθος της εικόνας σε εικονοστοιχεία, αλλά προσδιορίζουν το μέγεθος της σε χαρτί όταν εκτυπώνονται. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο που η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη: εάν απενεργοποιηθεί το «Κουκκίδα για κουκκίδα» στο μενού Προβολή, τότε σε εστίαση 100%, το GIMP προσπαθεί να εμφανίσει την εικόνα στην οθόνη στο σωστό φυσικό μέγεθος, όπως υπολογίζεται από τις διαστάσεις εικονοστοιχείου και ανάλυσης. Η προβολή μπορεί να μην είναι ακριβής, όμως, εκτός και η οθόνη έχει βαθμονομηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει είτε όταν εγκαθίσταται το GIMP, ή από το διάλογο προτιμήσεων Καρτέλα εμφάνισης.

Χρωματικός χώρος

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη νέα εικόνα είτε ως εικόνα RGB ή ως εικόνα γκρι κλίμακας. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα από ευρετήριο αμέσως με αυτόν τον τρόπο, αλλά φυσικά τίποτα δεν σας εμποδίζει από την μετατροπή της εικόνας σε κατάσταση από ευρετήριο μετά τη δημιουργία της.

Γέμισμα

Έχετε τέσσερις επιλογές για το συμπαγές χρώμα που θα γεμίσει τη στρώση παρασκηνίου της νέας εικόνας:

  • Χρώμα προσκηνίου, όπως φαίνεται στην κυρίως εργαλειοθήκη.

  • Χρώμα παρασκηνίου, όπως φαίνεται στην κυρίως εργαλειοθήκη.

  • Λευκό, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο.

  • Διαφανές. Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, τότε η στρώση παρασκηνίου στη νέα εικόνα θα δημιουργηθεί με κανάλι άλφα, αλλιώς όχι.

Σχόλιο

Μπορείτε να γράψετε ένα περιγραφικό σχόλιο εδώ. Το κείμενο θα προσαρτηθεί στην εικόνα ως «παράσιτο» και θα αποθηκευτεί μαζί με την εικόνα από κάποιον τύπο αρχείου (αλλά όχι σε όλους τους τύπους).