4.4. Διάλογος προτύπων

Σχήμα 15.75. Διάλογος προτύπων

Διάλογος προτύπων

Τα πρότυπα είναι προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε γρήγορα μια νέα εικόνα με τις προτιμώμενες διαστάσεις, ανάλυση κ.λπ. Το GIMP έρχεται με πολλά πρότυπα εγκατεστημένα, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας. Όταν δημιουργείτε μια νέα εικόνα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο με τα υπάρχοντα πρότυπα για να επιλέξετε ένα από αυτά που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη νέα σας εικόνα. Ο διάλογος «Πρότυπα» σας επιτρέπει να διαχειριστείτε αυτά τα πρότυπα.

4.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Πρότυπα» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΠρότυπα.

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΠρότυπα.

4.4.2. Χρήση του διαλόγου προτύπων

Επιλέγετε ένα πρότυπο πατώντας το εικονίδιο του. Δεξιοπατώντας αποκαλύπτεται ένα τοπικό μενού που προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα.

4.4.2.1. Καταστάσεις πλέγματος/λίστας

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Πρότυπα», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Στην κατάσταση πλέγματος, τα πρότυπα τακτοποιούνται σε πίνακα ορθογωνίου με ταυτόσημα εικονίδια (εκτός και τους δώσετε ένα ειδικό εικονίδιο, όπως θα δούμε αργότερα). Μόνο το όνομα του επιλεγμένου προτύπου εμφανίζεται. Στην κατάσταση λίστας, ευθυγραμμίζονται κάθετα· τα εικονίδια είναι επίσης ταυτόσημα· εμφανίζονται όλα τα ονόματα.

Σε αυτό το μενού καρτελών, η επιλογή Μέγεθος προεπισκόπησης επιτρέπει την αλλαγή του μεγέθους των μικρογραφιών.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F σε προβολή λίστας ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

4.4.2.2. Κουμπιά στον πυθμένα

Τα κουμπιά στον πάτο του διαλόγου επιτρέπουν την επεξεργασία των προτύπων με πολλούς τρόπους:

Δημιουργία νέας εικόνας από το επιλεγμένο πρότυπο

Πατώντας σε αυτό το πλήκτρο, δημιουργείται μια νέα εικόνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο επιλεγμένο πρότυπο.

Δημιουργία νέου προτύπου

Κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει το διάλογο Νέο πρότυπο, ταυτόσημο με το διάλογο επεξεργασίας προτύπου, που θα δούμε παρακάτω.

Διπλασιασμός του επιλεγμένου προτύπου

Πατώντας αυτό το πλήκτρο ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προτύπου που περιγράφεται στη συνέχεια.

Επεξεργασία του επιλεγμένου προτύπου

Πατώντας αυτό το πλήκτρο ανοίγει ο διάλογος Επεξεργασία προτύπου όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εικόνα για το επιλεγμένο πρότυπο.

Διαγραφή του επιλεγμένου προτύπου

Αυτό διαγράφει το επιλεγμένο πρότυπο αφού ζητήσει επιβεβαίωση.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Κάθε πρότυπο αποθηκεύεται σε ένα αρχείο templaterc στον προσωπικό σας κατάλογο του GIMP. Εάν θέλετε να επαναφέρετε κάποια διαγραμμένα πρότυπα, μπορείτε να αντιγράψετε ή να προσαρτήσετε καταχωρίσεις προτύπων στο αρχείο σας από το κύριο αρχείο templaterc στον κατάλογο etc/gimp/2.0 του φακέλου του συστήματος του GIMP.

4.4.3. Επεξεργασία προτύπου

Σχήμα 15.76. Ο διάλογος επεξεργασίας προτύπου

Ο διάλογος επεξεργασίας προτύπου

Ο διάλογος σάς επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου προτύπου.

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου πατώντας το πλήκτρο Επεξεργασία προτύπου στο κάτω μέρος του Διαλόγου προτύπων

Επιλογές

Όνομα

Σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα του προτύπου.

Εικονίδιο

Πατώντας αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό εικονίδιο που θα εμφανίζεται μπροστά από το όνομα αυτού του προτύπου. Το εικονίδιο μπορεί να επιλεγεί από έναν κατάλογο προκαθορισμένων εικονιδίων, από ένα αρχείο στον υπολογιστή σας ή με επικόλληση από το πρόχειρο.

Μέγεθος εικόνας

Εδώ ορίζετε το πλάτος και το ύψος της νέας εικόνας. Οι προεπιλεγμένες μονάδες είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε σε κάποια άλλη μονάδα, χρησιμοποιώντας το γειτονικό μενού. Εάν το κάνετε, σημειώστε ότι το τελικό μέγεθος εικονοστοιχείου θα προσδιοριστεί από την ανάλυση X και Y (που μπορείτε να αλλάξετε στην προχωρημένες επιλογές) και ορίζοντας «Κουκκίδα για κουκκίδα», που μπορείτε να αλλάξετε στο μενού Προβολή.

Κουμπιά οριζόντιας/κάθετης εμφάνισης

Αυτά τα πλήκτρα εναλλάσσονται μεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας κατάστασης. Η επίδρασή τους είναι να ανταλλάσσουν τις τιμές για Πλάτος και Ύψος. Εάν οι αναλύσεις X και Y είναι διαφορετικές (στις Επιλογές για προχωρημένους), τότε αυτές οι τιμές ανταλλάσσονται επίσης. Στα δεξιά, εμφανίζεται το μέγεθος εικόνας, η ανάλυση εικόνας και ο χρωματικός χώρος.

Προχωρημένες επιλογές

Σχήμα 15.77. Ο διάλογος «Προχωρημένες επιλογές»

Ο διάλογος «Προχωρημένες επιλογές»


Οι επιλογές για προχωρημένους σας επιτρέπουν να αλλάξετε αρκετές πρόσθετες ρυθμίσεις εικόνας.

Ανάλυση Χ και Υ

Αυτές οι επιλογές εισέρχονται κυρίως σχετικά με την εκτύπωση: δεν επηρεάζουν το μέγεθος της εικόνας σε εικονοστοιχεία, αλλά προσδιορίζουν το μέγεθος της σε χαρτί όταν εκτυπώνονται. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο που η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη: εάν απενεργοποιηθεί το «Κουκκίδα για κουκκίδα» στο μενού Προβολή, τότε σε εστίαση 100%, το GIMP προσπαθεί να εμφανίσει την εικόνα στην οθόνη στο σωστό φυσικό μέγεθος, όπως υπολογίζεται από τις διαστάσεις εικονοστοιχείου και ανάλυσης. Η προβολή μπορεί να μην είναι ακριβής, όμως, εκτός και η οθόνη έχει βαθμονομηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει είτε όταν εγκαθίσταται το GIMP, ή από το διάλογο προτιμήσεων Καρτέλα εμφάνισης.

Χρωματικός χώρος

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη νέα εικόνα είτε ως εικόνα RGB ή ως εικόνα γκρι κλίμακας. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα από ευρετήριο αμέσως με αυτόν τον τρόπο, αλλά φυσικά τίποτα δεν σας εμποδίζει από την μετατροπή της εικόνας σε κατάσταση από ευρετήριο μετά τη δημιουργία της.

Ακρίβεια

Μπορείτε να επιλέξετε την ακρίβεια που θα χρησιμοποιήσει το GIMP για αυτήν την εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του μενού Ακρίβεια.

Γάμμα

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε Διαισθητικό γάμμα ή Γραμμικό φως. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στην τεκμηρίωση του μενού Ακρίβεια.

Διαχείριση χρώματος αυτής της εικόνας

Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα γίνεται διαχείριση χρωμάτων της εικόνας. Η απενεργοποίηση της διαχείρισης χρωμάτων ισοδυναμεί με την επιλογή μιας ενσωματωμένης κατατομής (προφίλ) sRGB.

Χρωματική κατατομή

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την κατατομή (προφίλ) χρώματος για αυτήν την εικόνα. Η προεπιλογή είναι η ενσωματωμένη χρωματική κατατομή sRGB, αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη δική σας κατατομή χρώματος από ένα αρχείο στον υπολογιστή σας.

Γέμισμα με

Έχετε πέντε επιλογές για να γεμίσετε τη στρώση παρασκηνίου της νέας εικόνας:

  • Χρώμα προσκηνίου, χρησιμοποιεί το τρέχον χρώμα προσκηνίου, όπως φαίνεται στην εργαλειοθήκη.

  • Χρώμα παρασκηνίου, χρησιμοποιεί το τρέχον χρώμα παρασκηνίου, όπως φαίνεται στην εργαλειοθήκη.

  • Λευκό, χρησιμοποιεί λευκό για τη στρώση παρασκηνίου.

  • Διαφάνεια. Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, τότε η στρώση παρασκηνίου στη νέα εικόνα θα δημιουργηθεί με κανάλι άλφα, αλλιώς όχι. Η στρώση παρασκηνίου θα είναι διαφανής.

  • Μοτίβο, χρησιμοποιεί το ενεργό μοτίβο τη στιγμή της δημιουργίας της εικόνας για να γεμίσει τη στρώση παρασκηνίου.

Σχόλιο

Μπορείτε να προσθέσετε ένα προεπιλεγμένο σχόλιο εδώ που θα επισυναφθεί στην εικόνα. Κατά την εξαγωγή αυτής της εικόνας, το σχόλιο θα προστεθεί επίσης για μορφές αρχείων που υποστηρίζουν σχόλια. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να αλλάξετε αυτό το σχόλιο στο παράθυρο διαλόγου εξαγωγής.