8.7. Έκθεση

Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιείται για φωτισμό σκιών και ενδιάμεσων τόνων εικόνας χωρίς να φουσκώνει τους τονισμούς. Λεπτομερής περιγραφή μπορεί να βρεθεί στο Παράρτημα D, Απεικόνιση τόνου και ανάκτηση σκιάς χρησιμοποιώντας το ‘Χρώματα/Έκθεση’.

8.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάρετε αυτόν τον διάλογο έκθεσης μέσω του: ΧρώματαΈκθεση…

8.7.2. Επιλογές

Σχήμα 16.155. Επιλογές έκθεσης

Επιλογές έκθεσης

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Μαύρο επίπεδο

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να μοιράσει πληροφορίες "άχρηστων" σκιών και τονισμών.

Έκθεση

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να προσθέσει μία ή περισσότερες στάσεις της αντιστάθμισης έκθεσης στην εικόνα.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».