8.7. Έκθεση

Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιείται για φωτισμό σκιών και ενδιάμεσων τόνων εικόνας χωρίς να φουσκώνει τους τονισμούς. Λεπτομερής περιγραφή μπορεί να βρεθεί στο Παράρτημα D, Απεικόνιση τόνου και ανάκτηση σκιάς χρησιμοποιώντας το ‘Χρώματα/Έκθεση’.

8.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάρετε αυτόν τον διάλογο έκθεσης μέσω του: ΧρώματαΈκθεση…

8.7.2. Επιλογές

Σχήμα 16.155. Επιλογές έκθεσης

Επιλογές έκθεσης

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Μαύρο επίπεδο

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να μοιράσει πληροφορίες "άχρηστων" σκιών και τονισμών.

Έκθεση

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να προσθέσει μία ή περισσότερες στάσεις της αντιστάθμισης έκθεσης στην εικόνα.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».