3. Η σύντομη μάσκα

Σχήμα 7.9. Εικόνα με ενεργοποιημένη τη σύντομη μάσκα

Εικόνα με ενεργοποιημένη τη σύντομη μάσκα

Οι συνηθισμένες επιλογές εργαλείων εμπεριέχουν ιχνηθέτηση ενός περιγράμματος γύρω από μια περιοχή ενδιαφέροντος, που δεν δουλεύει καλά για μερικές περίπλοκες επιλογές. Η σύντομη μάσκα, όμως, σας επιτρέπει να βάψετε την επιλογή, αντί για απλή ιχνηθέτηση του περιγράμματος της.

3.1. Επισκόπηση

Κανονικά, μια επιλογή στο GIMP αντιπροσωπεύεται από «κινούμενες στιγμές» που ανιχνεύουν το περίγραμμα επιλογής, αλλά μπορεί να υπάρχουν περισσότερα σε μια επιλογή από την εμφάνιση κινούμενων στιγμών . Μια επιλογή στο GIMP είναι στην πραγματικότητα ένα κανάλι πλήρους γκρι κλίμακας, που καλύπτει την εικόνα, με τιμές εικονοστοιχείου από 0 (ανεπίλεκτο) έως 255 (πλήρως επιλεγμένο). Οι κινούμενες στιγμές χαράσσονται κατά μήκος ενός περιγράμματος μισοεπιλεγμένων εικονοστοιχείων. Έτσι, ότι σας δείχνουν οι κινούμενες στιγμές είτε μέσα είτε έξω από τα όρια, στην πραγματικότητα είναι μια μη καθαρή ενδιάμεση ζώνη.

Η γρήγορη μάσκα είναι ένας τρόπος του GIMP να δείξει την πλήρη δομή της επιλογής. Η γρήγορη μάσκα επίσης δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με την επιλογή ξανά και έχει στην πραγματικότητα πιο ισχυρούς τρόπους. Πατήστε το μικρό περιγραμμένο κουμπί στα κάτω αριστερά του παραθύρου της εικόνας για εναλλαγή της γρήγορης μάσκας. Αυτό το κουμπί αλλάζει μεταξύ κατάστασης γρήγορης μάσκας και κινούμενων στιγμών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ΕπιλογήΕναλλαγή γρήγορης μάσκας, ή Shift+Q, για εναλλαγή κατάστασης μεταξύ σύντομης μάσκας και κινούμενων στιγμών.

Στην κατάσταση σύντομης μάσκας, η επιλογή φαίνεται ως ημιδιαφανής οθόνη που επικάθεται στη εικόνα, της οποίας διαφάνειας σε κάθε εικονοστοιχείο δείχνει το βαθμό επιλογής του εικονοστοιχείου. Από προεπιλογή η μάσκα είναι κόκκινη, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε, εάν σας βολεύει. Όσο λιγότερο επιλέγεται ένα εικονοστοιχείο, τόσο αποκρύβεται από τη μάσκα. Πλήρως επιλεγμένα εικονοστοιχεία φαίνονται πλήρως διαφανή.

Στην κατάσταση σύντομης μάσκας, πολλοί χειρισμοί επιδρούν στο κανάλι επιλογής παρά στην ίδια την εικόνα. Αυτό περιλαμβάνει ειδικά, τα εργαλεία ζωγραφικής. Βάφοντας με λευκό επιλέγονται εικονοστοιχεία και βάφοντας με μαύρο αποεπιλέγονται εικονοστοιχεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα εργαλεία ζωγραφικής καθώς και τα εργαλεία κουβά γεμίσματος και γεμίσματος διαβάθμισης. Προχωρημένοι χρήστες του GIMP μαθαίνουν ότι «βάψιμο της επιλογής» είναι ο πιο απλός αποτελεσματικός τρόπος χειρισμού με λεπτότητα της εικόνας.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Για να αποθηκεύσετε μια επιλογή της σύντομης μάσκας σε ένα νέο κανάλι, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μία επιλογή και ότι η κατάσταση σύντομης μάσκας δεν είναι ενεργή στο παράθυρο εικόνας. Πατήστε ΕπιλογήΑποθήκευση σε κανάλι, για να δημιουργήσετε ένα νέο κανάλι στο διάλογο καναλιού που λέγεται «Μάσκα επιλογής αντίγραφο» (επαναλαμβάνοντας αυτήν την εντολή δημιουργείται «..αντίγραφο#1», «...αντίγραφο#2» κ.λ).

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Στην κατάσταση σύντομης μάσκας, αποκοπή και επικόλληση επιδρά στην επιλογή παρά στην εικόνα. Μπορείτε μερικές φορές να το χρησιμοποιήσετε ως τον πιο κατάλληλο τρόπο μεταφοράς μιας επιλογής από μια εικόνα σε μια άλλη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Επιλογή μασκών στο τμήμα που είναι αφιερωμένο στο διάλογο καναλιού.