8.37. Εναλλαγή χρωμάτων

8.37.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.215. Παράδειγμα για φίλτρο «Εναλλαγή χρωμάτων»

Παράδειγμα για φίλτρο «Εναλλαγή χρωμάτων»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «Εναλλαγή χρωμάτων»

Εφαρμογή φίλτρου «Εναλλαγή χρωμάτων»


Η εναλλαγή χρωματολογίου σας επιτρέπει να ανταλλάξετε μια χρωματική περιοχή με μιαν άλλη.

8.37.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΧάρτηςΕναλλαγή χρωμάτων.

8.37.3. Κύριες επιλογές

Σχήμα 16.216. Κύριες επιλογές του φίλτρου «Εναλλαγή χρωματικού χάρτη»

Κύριες επιλογές του φίλτρου «Εναλλαγή χρωματικού χάρτη»

Εκεί έχετε δύο χρωματικούς κύκλους, ένα για τη περιοχή χρώματος «Από» και τον άλλο για την περιοχή χρώματος :«Σε»:

Από

Ο Χρωματικός κύκλος: δύο άξονες για καθορισμό περιοχής «Από». Το καμπύλο τόξο σε γωνία επιτρέπει την αναγνώριση του άξονα «Από» και του άξονα «Σε» της περιοχής. Κλικ και σύρσιμο αυτών των αξόνων για αλλαγή περιοχής.

Εναλλαγή σε δεξιόστροφα/αριστερόστροφα: Καθορίζει την κατεύθυνση που πηγαίνει η περιοχή.

Αλλαγή σειράς τόξων: Αντιστρέφει τους άξονες από και σε. Αυτό καταλήγει σε μια σημαντική χρωματική αλλαγή καθώς τα χρώματα στη γωνία αλλαγής είναι διαφορετικά.

Επιλογή όλων επιλέγει όλο το χρωματικό κύκλο.

Τα πλαίσια Από και Σε εμφανίζουν τις θέσεις του αρχικού και τελικού άξονα (σε rad/π) που περιορίζουν την επιλεγμένη χρωματική περιοχή. Μπορείτε να εισάγετε αυτές τις θέσεις χειροκίνητα ή με τη βοήθεια των κεφαλών των τόξων.

Σε

Οι επιλογές αυτής της ενότητας είναι οι ίδιες με της ενότητας «Από».

8.37.4. Επιλογές γκρι

Σχήμα 16.217. Εικόνα βάσης για επιλογές γκρι

Εικόνα βάσης για επιλογές γκρι

Τρεις τομείς καθορίζονται για κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο με διαφορετικούς κορεσμούς. Γκρι και λευκά χρώματα αναπαριστώνται (0% κορεσμός).


Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να καθορίσετε πως να μεταχειριστείτε το γκρι. Από προεπιλογή, το γκρι δεν θεωρείται ως χρώμα και δεν υπολογίζεται κατά την εναλλαγή. Εδώ, μπορείτε να μετατρέψετε ελαφρά κορεσμένα χρώματα σε γκρι και μπορείτε επίσης να μετατρέψετε γκρι σε χρώμα.

Κύκλος γκρι χρώματος

Στο κέντρο αυτού του χρωματικού κύκλου είναι ένας μικρός «κύκλος ορισμού». Στο κέντρο, αναπαριστά γκρι. Αν αυξήσετε το κατώφλι του γκρι προοδευτικά, τα χρώματα με κορεσμό λιγότερο από αυτό το όριο γίνονται γκρι.

Έπειτα, εάν εστιάσετε τον κύκλο ορισμού στο χρωματικό κύκλο, ή εάν χρησιμοποιήσετε πλαίσια εισόδου, καθορίζετε απόχρωση και κορεσμό. Αυτό το χρώμα θα αντικαταστήσει όλα τα χρώματα που έχετε ορίσει ως γκρι. Αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από την κατάσταση γκρι επίσης.

Κατάσταση γκρι

Τα ραδιοπλήκτρα Συμπεριφορά όπως αυτό και Αλλαγή όπως αυτό καθορίζουν πώς θα αντιμετωπιστούν οι προηγούμενες επιλογές:

  • Με Αλλαγή σε αυτό, το γκρι θα πάρει το ορισμένο χρώμα από τον κύκλο ορισμού άμεσα, χωρίς καμία εναλλαγή, ανεξάρτητα από τη θέση του στο χρωματικό κύκλο.

  • Με Συμπεριφορά όπως αυτό, το γκρι θα πάρει το ορισμένο χρώμα από τον κύκλο ορισμού μετά την εναλλαγή, σύμφωνα με τις επιλογές «Από» και«Σε» που κάνατε στην κύρια καρτέλα. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε χρώμα μόνο στον τομέα «Από», ακόμα κι αν δεν ορατός στην καρτέλα γκρι.

Σχήμα 16.218. Κατάσταση γκρι

Κατάσταση γκρι

Ο μικρός κύκλος είναι στο κίτρινο και η κατάσταση είναι «Αλλαγή σε αυτό». Το γαλάζιο έχει αλλάξει σε κίτρινο. Σημειώστε ότι γκρι και λευκό έκαναν το ίδιο επίσης.


Κατώφλι γκρίζου

Σχήμα 16.219. Κατώφλι γκρίζου

Κατώφλι γκρίζου

Το όριο γκρίζου είναι 0,25: ο γαλάζιος τομέας (κορεσμός 0,25) έχει μετατραπεί σε γκρίζο (Σημειώστε ότι γκρίζο και λευκό, που είναι 0% κορεσμένα, δεν επηρεάζονται).


Καθορίζετε εκεί πόσος κορεσμός θα θεωρηθεί γκρίζος. Αυξάνοντας σταδιακά τον κορεσμό, θα δείτε έναν αυξανόμενο κύκλο στο χρωματικό κύκλο και αυξανόμενες επιλεγμένες περιοχές στην προεπισκόπηση εάν επισημανθεί «συνεχής ενημέρωση». Σε μια διαβάθμιση μαύρο σε άσπρο, μπορείτε να δείτε αυξανόμενη χρωματική αντικατάσταση καθώς αυξάνετε το κατώφλι πολύ αργά.

Διαβάθμιση μαύρο σε άσπρο, σταδιακά γεμισμένη με χρώμα, καθώς αυξάνει το κατώφλι.

8.37.5. Προεπισκοπήσεις

Αρχικό, Περιστραμμένη

Η προεπισκόπηση αρχής εμφανίζει μια μικρογραφία της αρχικής εικόνας και η περιστραμμένη προεπισκόπηση εμφανίζει χρωματικές αλλαγές διαδραστικά, πριν εφαρμοστούν στην εικόνα.

Συνεχής ενημέρωση

Η συνεχής ενημέρωση εμφανίζει χρωματικές αλλαγές συνεχώς στη περιστρεφόμενη προεπισκόπηση.

Περιοχή

Σε αυτήν την πτυσσόμενη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ

  • Ολόκληρη στρώση: δουλεύει στη συνολική στρώση (την εικόνα εάν δεν υπάρχει επιλογή).

  • Επιλογή: εμφανίζει μόνο την επιλογή.

  • Περιεχόμενο: εμφανίζει την επιλογή στο περιεχόμενο εικόνας.

8.37.6. Μονάδες

Μπορείτε να διαλέξετε εδώ τη χρησιμοποιούμενη μονάδα γωνίας για εντοπισμό χρωμάτων στον κύκλο απόχρωση/κορεσμός. Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για την τρέχουσα συνεδρία φίλτρου: όχι κλικ στο εντάξει αμέσως μετά την επιλογή μονάδας, σας επιστρέφει στην επιθυμητή καρτέλα!