8.6. Κορεσμός

Ένας άλλος τρόπος τροποποίησης του κορεσμού. Σαφείς εξηγήσεις για την χρωματικότητα (chroma) και τον κορεσμό μπορούν να βρεθούν στο https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html

8.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάρετε συτόν τον διάλογο κορεσμού μέσω του: ΧρώματαΚορεσμός…

8.6.2. Επιλογές

Σχήμα 16.152. Επιλογές κορεσμού

Επιλογές κορεσμού

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1, «Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»».

Κλίμακα

Αυτή η επιλογή δίνει περισσότερο ή λιγότερο κορεσμό.

Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1, «Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»».