8.55. Χρώμα σε άλφα…

8.55.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.240. Παράδειγμα για “Χρώμα σε άλφα”

Παράδειγμα για Χρώμα σε άλφα

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για Χρώμα σε άλφα

Εφαρμογή “Χρώμα σε άλφα” σε κυανές περιοχές


Το χρώμα στην εντολή άλφα κάνει διαφανή όλα τα εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης που έχουν επιλεγμένο χρώμα. Ένα κανάλι άλφα δημιουργείται. Θα προσπαθήσει να διατηρήσει την πληροφορία εξομάλυνσης χρησιμοποιώντας μια μερικώς έξυπνη ρουτίνα που αντικαθιστά πληροφορίες ασθενούς χρώματος με πληροφορίες ασθενούς άλφα. Έτσι, περιοχές που περιέχουν ένα στοιχείο του επιλεγμένου χρώματος θα διατηρήσουν μια αναμειγμένη εμφάνιση με τα τριγύρω εικονοστοιχεία.

8.55.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΧρώμα σε άλφα….

8.55.3. Επιλογές

Σχήμα 16.241. Επιλογές εντολής “Χρώμα σε άλφα”

Επιλογές εντολής Χρώμα σε άλφα

Χρώμα

Κλικ στο χρωματολόγιο Από παρέχει ένα διάλογο επιλογής χρώματος όπου μπορείτε να επιλέξετε χρώμα. Εάν απαιτείται επιλογή ακριβούς χρώματος, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα χρώματος, έπειτα σύρσιμο και απόθεση του επιλεγμένου χρώματος από τον επιλογέα χρώματος στο χρωματολόγιο από χρώμα. Δεξί κλικ στο χρώμα θα εμφανίσει ένα μενού, όπου μπορείτε να διαλέξετε χρώματα προσκηνίου ή παρασκηνίου, λευκό ή μαύρο.