3. Απόδοση πλέγματος

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλέγμα που είναι στην πραγματικότητα μέρος της εικόνας; Δεν μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το πλέγμα της εικόνας: αυτό είναι μόνο μια βοήθεια και είναι ορατό μόνο στην οθόνη ή σε στιγμιότυπο. Μπορείτε, όμως, να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Πλέγμα για να αποδώσετε ένα πλέγμα πολύ όμοιο με το πλέγμα της εικόνας. (Στην πραγματικότητα, το πρόσθετο έχει αρκετά περισσότερες επιλογές.)

Δείτε επίσης Πλέγμα και οδηγοί.