2.5. Η ενεργή περιοχή σχεδίασης είναι διαφανής

Σχήμα 4.5. Η αδιαφάνεια της στρώσης είναι μηδέν

Η αδιαφάνεια της στρώσης είναι μηδέν

Ο διάλογος στρώσεων με μηδενισμένη αδιαφάνεια για την ενεργό στρώση.


Πώς να το καταλάβετε: Όταν η αδιαφάνεια μιας στρώσης είναι 0, δεν μπορείτε να δείτε τίποτα που σχεδιάζετε σε αυτήν. Κοιτάξτε το ρυθμιστικό Αδιαφάνεια στο επάνω μέρος του Διαλόγου στρώσεων και επιλέξτε την τιμή δίπλα του. Εάν είναι 0 ή άλλη πολύ χαμηλή τιμή, αυτό είναι το πρόβλημά σας.

Τρόπος διόρθωσης: Μετακινήστε ή πατήστε στο ρυθμιστικό για να το αλλάξετε στην επιθυμητή τιμή.