2.10. Δεν υπάρχει ορατό αποτέλεσμα όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετακίνησης, περιστροφής ή άλλο εργαλείο μετασχηματισμού

Πώς να το καταλάβετε: Προσπαθείτε να μετακινήσετε (ή να εκτελέσετε έναν μετασχηματισμό) σε μια στρώση, αλλά δεν βλέπετε τίποτα να αλλάζει.

Τρόπος επιδιόρθωσης: Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης για να δείτε εάν υπάρχει μήνυμα που σας ενημερώνει τι συμβαίνει, κατόπιν ελέγξτε Επιλογές εργαλείου και βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο που χρησιμοποιείτε δεν έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί σε Επιλογή, ή Μονοπάτι. Αυτά τα μικρά πλήκτρα βρίσκονται στην κορυφή των Επιλογών εργαλείων για Εργαλεία μετασχηματισμού.