4.6. Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας

Σχήμα 3.30. Εύρεση πληροφοριών

Εύρεση πληροφοριών

Όταν χρειάζεται να βρείτε μια πληροφορία για την εικόνα σας, χρησιμοποιείστε ΕικόναΙδιότητες εικόνας για να ανοίξετε το διάλογο «Ιδιότητες εικόνας», που περιέχει πληροφορίες για το μέγεθος εικόνας, ανάλυση, κατάσταση και πολλά περισσότερα.

Σχήμα 3.31. Διάλογος «Ιδιότητες εικόνας»

Διάλογος «Ιδιότητες εικόνας»