5.2. Ιδιότητες μονοπατιού

Τα μονοπάτια, όπως οι στρώσεις και τα κανάλια, είναι συστατικά μιας εικόνας. Όταν μια εικόνα αποθηκεύεται στην εγγενή μορφή αρχείου του GIMP XCF, οποιοδήποτε μονοπάτι αποθηκεύεται μαζί του. Ο κατάλογος των μονοπατιών σε μια εικόνα μπορεί να παρατηρηθεί και να επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας το Διάλογο μονοπατιών. Μπορείτε να μετακινήσετε ένα μονοπάτι από μια εικόνα σε μια άλλη με αντιγραφή και επικόλληση χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού στο διάλογο μονοπατιών ή σύροντας ένα εικονίδιο από το διάλογο μονοπατιών στο προοριζόμενο παράθυρο εικόνας.

Τα μονοπάτια του GIMP ανήκουν σε ένα μαθηματικό τύπο που λέγεται «Μονοπάτια Bezier». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ορίζονται από άγκυρες και λαβές. Οι «άγκυρες» είναι τα σημεία από όπου περνά το μονοπάτι. Οι «λαβές» ορίζουν την κατεύθυνση του μονοπατιού όταν μπαίνει ή βγαίνει από ένα σημείο αγκύρωσης: κάθε σημείο αγκύρωσης έχει δύο λαβές προσκολλημένες σε αυτό.

Τα μονοπάτια μπορεί να είναι πολύ σύνθετα. Εάν τα δημιουργείτε με το χέρι χρησιμοποιώντας το εργαλείο Μονοπατιών δεν θα περιέχει προφανώς πάνω από μερικές δεκάδες σημεία αγκύρωσης και συχνά λιγότερα από αυτό. Όμως, εάν τα δημιουργείτε μετασχηματίζοντας μία επιλογή σε μονοπάτι, ή μετασχηματίζοντας κείμενο σε μονοπάτι, το αποτέλεσμα μπορεί να περιέχει εκατοντάδες ή ακόμα χιλιάδες σημεία αγκύρωσης.

Ένα μονοπάτι μπορεί να περιέχει πολλαπλά συστατικά. Ένα «συστατικό» είναι τμήμα ενός μονοπατιού, του οποίου τα σημεία αγκύρωσης είναι όλα συνδεμένα μεταξύ τους με τμήματα μονοπατιού. Τα πολλά συστατικά στα μονοπάτια, σας επιτρέπουν να τα μετατρέπετε σε επιλογές με πολλαπλά αποσυνδεμένα τμήματα.

Κάθε συστατικό ενός μονοπατιού μπορεί να είναι είτε ανοιχτό είτε κλειστό: «κλειστό» σημαίνει ότι το τελευταίο σημείο αγκύρωσης συνδέεται με το πρώτο σημείο αγκύρωσης. Εάν μετασχηματίσετε ένα μονοπάτι σε επιλογή, οποιαδήποτε ανοιχτά συστατικά μετατρέπονται αυτόματα σε κλειστά, συνδέοντας το τελευταίο σημείο αγκύρωσης στο πρώτο σημείο αγκύρωσης με ευθεία γραμμή.

Τα τμήματα των μονοπατιών μπορεί να είναι ή ευθεία ή καμπύλα. Ένα μονοπάτι λέγεται «πολυγωνικό» εάν όλα τα τμήματα του είναι ευθεία. Ένα νέο τμήμα μονοπατιού δημιουργείται πάντοτε ευθύ· οι λαβές για τα σημεία αγκύρωσης είναι ακριβώς στην κορυφή των σημείων αγκύρωσης, παράγοντας λαβές μηδενικού μήκους και δημιουργεί τμήματα ευθείας. Σύρτε μια λαβή μακριά από ένα σημείο αγκύρωσης για να καμπυλωθεί ένα τμήμα.

Το καλό με τα μονοπάτια είναι ότι χρησιμοποιούν πολύ λίγους πόρους, ειδικά συγκρίνοντας τα με τις εικόνες. Η αντιπροσώπευση ενός μονοπατιού στη RAM απαιτεί αποθήκευση μόνο των συντεταγμένων των αγκυρών και λαβών. Άρα, είναι δυνατό να έχουμε κυριολεκτικά εκατοντάδες μονοπάτια σε μια εικόνα χωρίς να δημιουργείται κάποια σημαντική καταπόνηση στο σύστημά σας. Ακόμα και ένα μονοπάτι με χιλιάδες τμήματα καταναλώνει ελάχιστους πόρους σε σύγκριση με μια τυπική στρώση ή κανάλι.

Τα μονοπάτια μπορούν να δημιουργηθούν και να επεξεργαστούν με το Εργαλείο μονοπατιών.