11.15. Αρπακτικό

11.15.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.236. Παράδειγμα για το φίλτρο «Αρπακτικό»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αρπακτικό»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αρπακτικό»

Εφαρμογή «Αρπακτικού»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει ένα εφέ «Αρπακτικού» στην εικόνα. Το εφέ αρπακτικού κάνει την εικόνα/επιλογή να φαίνεται κάτι όπως η προβολή του αρπακτικού στις ταινίες (είδος θερμογράφου και παρόμοιοι τύπου). Αυτό θα μειώσει την εικόνα στις άκρες και σε λίγα βασικά χρώματα σε σκοτεινό παρασκήνιο.

Εάν υπάρχει μια ενεργή επιλογή, το εφέ φίλτρου θα εφαρμοστεί στην επιλεγμένη περιοχή, αλλιώς στο κανάλι άλφα (το φίλτρο θα προσθέσει ένα κανάλι άλφα, εάν χρειαστεί). Το φίλτρο δουλεύει άριστα σε χρωματιστές εικόνες RGB.

11.15.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΑρπακτικό….

11.15.3. Επιλογές

Σχήμα 17.237. Επιλογές «Αρπακτικού»

Επιλογές «Αρπακτικού»

Ποσότητα άκρης

Το φίλτρο «Αρπακτικού» θα ανιχνεύσει τις άκρες χρησιμοποιώντας το Sobel ανιχνευτή ακμής. Η καθορισμένη «ποσότητα ακμής» θα περάσει στο φίλτρο Sobel. Μια υψηλή τιμή θα καταλήξει στη ανίχνευση περισσότερων άκρων.

Σχήμα 17.238. Παραδείγματα «ποσότητας ακμής»

Παραδείγματα «ποσότητας ακμής»

4

Παραδείγματα «ποσότητας ακμής»

8

Παραδείγματα «ποσότητας ακμής»

16


Εικονοστοιχείωση

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο θα απλοποιήσει την εικόνα σε συμπαγή χρωματιστά τετράγωνα χρησιμοποιώντας το φίλτρο θολά εικονοστοιχεία πριν να εφαρμοστεί το πραγματικό εφέ. Μπορείτε να διαλέξετε το μέγεθος αυτών των τετραγώνων με την επιλογή ποσότητα εικονοστοιχείου, που θα επηρεάσει έντονα το αποτέλεσμα (δείτε τα παρακάτω παραδείγματα).

Ποσότητα εικονοστοιχείου

Η «ποσότητα εικονοστοιχείου» είναι το μέγεθος των ομάδων χρώματος στις οποίες θα απλοποιηθεί η εικόνα εάν το εικονοστοιχείωση σημειωθεί. Στην πραγματικότητα μειώνετε την ανάλυση με αυτή την επιλογή. Στα παρακάτω παραδείγματα, μπορείτε να δείτε άμεσα την αύξηση του μεγέθους ομάδας εικονοστοιχείου που οδηγεί σε κάτι όπως «μακροεικονοστοιχεία»:

Σχήμα 17.239. Παραδείγματα «εικονοστοιχείωσης»

Παραδείγματα «εικονοστοιχείωσης»

Απενεργοποίηση

Παραδείγματα «εικονοστοιχείωσης»

4

Παραδείγματα «εικονοστοιχείωσης»

8

Παραδείγματα «εικονοστοιχείωσης»

16


Διατήρηση επιλογής

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο θα εφαρμοστεί στην ενεργή επιλογή. Αλλιώς θα εφαρμοστεί στην ενεργή στρώση.

Διαχωρισμός στρώσης

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, ένα αντίγραφο της ενεργής στρώσης θα δημιουργηθεί πάνω από την ενεργή στρώση και το φίλτρο θα εφαρμοστεί σε αυτό το αντίγραφο, αφήνοντας την αρχική στρώση ανέπαφη. Εάν δεν σημειωθεί, το φίλτρο θα εφαρμοστεί στην ενεργή στρώση.