Όνομα

Εργαλεία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού εργαλεία

Εργαλεία

Εργαλεία

R

Επιλογή ορθογωνίου

E

Επιλογή έλλειψης

F

Ελεύθερη επιλογή

Z

Ασαφής επιλογή

Shift + O

Επιλογή κατά χρώμα

I

Ψαλίδι

B

Μονοπάτια

O

Επιλογέας χρώματος

M

Μετακίνηση

Shift + C

Περικοπή και κλιμάκωση

Shift + T

Ενοποιημένος μετασχηματισμός

Shift + R

Περιστροφή

Shift + S

Κλίμακα

Shift + H

Διάτμηση

Shift + P

Προοπτική

Shift + F

Αναστροφή

Shift + G

Μετασχηματισμός κλωβού

W

Μετασχηματισμός στρέβλωσης

T

Κείμενο

Shift + B

Κουβάς γεμίσματος

G

Διαβάθμιση

N

Μολύβι

P

Πινέλο

Shift + E

Σβήστρα

A

Αερογράφος

K

Μελάνι

C

Κλωνοποίηση

Shift + U

Θόλωση/Όξυνση

S

Μουτζούρα

Shift + D

Κάλυψη/Κάψιμο

[Σημείωση] Σημείωση

Κλικ σε εικονίδιο εργαλείου για άνοιγμα του διαλόγου του επιλογές εργαλείου.

Περιεχόμενα

X

Εναλλαγή χρωμάτων

D

Προεπιλεγμένα Χρώματα

[Σημείωση] Σημείωση

Κλικ στα χρώματα για αλλαγή χρωμάτων.