Όνομα

Εργαλεία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού εργαλεία

Εργαλεία

Select Tools

R

Επιλογή ορθογωνίου

E

Επιλογή έλλειψης

F

Ελεύθερη επιλογή

U

Ασαφής επιλογή

Shift + O

Επιλογή κατά χρώμα

I

Intelligent Scissors

Paint Tools

Shift + B

Κουβάς γεμίσματος

G

Διαβάθμιση

N

Μολύβι

P

Πινέλο

Shift + E

Σβήστρα

A

Αερογράφος

K

Μελάνι

Y

MyPaint Brush

C

Κλωνοποίηση

H

Heal

Shift + U

Θόλωση/Όξυνση

S

Μουτζούρα

Shift + D

Κάλυψη/Κάψιμο

Transform Tools

Q

Alignment

M

Μετακίνηση

Shift + C

Crop

Shift + R

Περιστροφή

Shift + S

Κλίμακα

Shift + H

Διάτμηση

Shift + P

Προοπτική

Shift + T

Ενοποιημένος μετασχηματισμός

Shift + L

Handle Transform

Shift + F

Αναστροφή

Shift + G

Μετασχηματισμός κλωβού

W

Μετασχηματισμός στρέβλωσης

Other Tools

B

Μονοπάτια

T

Κείμενο

O

Επιλογέας χρώματος

Shift + M

Measure

Z

Εστίαση

The Zoom tool has some specific reference keys: see Εργαλείο εστίασης.

[Σημείωση] Σημείωση

Κλικ σε εικονίδιο εργαλείου για άνοιγμα του διαλόγου του επιλογές εργαλείου.

Περιεχόμενα

Ctrl + B

Toolbox

D

Προεπιλεγμένα Χρώματα

X

Εναλλαγή χρωμάτων

[Σημείωση] Σημείωση

Κλικ στα χρώματα για αλλαγή χρωμάτων.