5.23. Χρώμα υποβάθρου

Σχήμα 16.61. Περιεχόμενα του υπομενού «Χρώμα υπόβαθρου»

Περιεχόμενα του υπομενού «Χρώμα υπόβαθρου»

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του καμβά που περιβάλλει την εικόνα χρησιμοποιώντας την εντολή Χρώμα υπόβαθρου. Ο καμβάς είναι η επιφάνεια που κάθεται η εικόνα. Φαίνεται σαν πλαίσιο γύρω από την εικόνα στο παράθυρο εικόνας. Αυτό είναι απλά θέμα προσωπικής προτίμησης, αφού το χρώμα υπόβαθρου δεν επιδρά στην ίδια την εικόνα. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το χρώμα δεν είναι το ίδιο με το χρώμα που χρησιμοποιείται από το εργαλείο γεμίσματος.

5.23.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή το υπομενού από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΧρώμα υπόβαθρου.

5.23.2. Επιλογές «Χρώμα υπόβαθρου»

Από θέμα

Το χρώμα του θέματος που καθορίζεται στο Προτιμήσεις θέματος χρησιμοποιείται.

Ανοιχτό/σκοτεινό χρώμα ελέγχου

Το σημάδι αναπαριστά διαφάνεια, που καθορίζεται στο Προτιμήσεις εμφάνισης χρησιμοποιείται.

Επιλογή προσαρμοσμένου χρώματος…

Ανοίγει το παράθυρο επιλογής χρώματος που σας επιτρέπει να διαλέξετε ένα χρώμα για χρήση.

Όπως στις προτιμήσεις

Το επιλεγμένο χρώμα στο Εμφάνιση παραθύρου εικόνας χρησιμοποιείται.