5.23. Χρώμα υποβάθρου

Σχήμα 16.62. Περιεχόμενα του υπομενού «Χρώμα υπόβαθρου»

Περιεχόμενα του υπομενού «Χρώμα υπόβαθρου»

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του καμβά που περιβάλλει την εικόνα χρησιμοποιώντας την εντολή Χρώμα υπόβαθρου. Ο καμβάς είναι η επιφάνεια που κάθεται η εικόνα. Φαίνεται σαν πλαίσιο γύρω από την εικόνα στο παράθυρο εικόνας. Αυτό είναι απλά θέμα προσωπικής προτίμησης, αφού το χρώμα υπόβαθρου δεν επιδρά στην ίδια την εικόνα. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το χρώμα δεν είναι το ίδιο με το χρώμα που χρησιμοποιείται από το εργαλείο γεμίσματος.

5.23.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή το υπομενού από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΧρώμα υπόβαθρου.

5.23.2. Επιλογές «Χρώμα υπόβαθρου»

Από θέμα

Το χρώμα του θέματος που καθορίζεται στο Προτιμήσεις θέματος χρησιμοποιείται.

Ανοιχτό/σκοτεινό χρώμα ελέγχου

Το σημάδι αναπαριστά διαφάνεια, που καθορίζεται στο Προτιμήσεις εμφάνισης χρησιμοποιείται.

Custom Color…

Ανοίγει το παράθυρο επιλογής χρώματος που σας επιτρέπει να διαλέξετε ένα χρώμα για χρήση.

Keep Padding in «Show All» Mode

In the «Show All» mode you can see pixels outside the canvas. When this option is not checked, the area outside the canvas is filled with a checkerboard pattern, even if you have selected a custom padding color. When the option is checked, the canvas has the custom padding color.

Όπως στις προτιμήσεις

Το επιλεγμένο χρώμα στο Εμφάνιση παραθύρου εικόνας χρησιμοποιείται.