4.9. 3Δ μετασχηματισμός

Το εργαλείο 3Δ μετασχηματισμού σάς επιτρέπει να αλλάξετε την προοπτική στρώσης και να την μετακινήσετε σε 3Δ χώρο. Μπορείτε να ορίσετε ένα σημείο φυγής, να περιστρέψετε έπειτα τη στρώση στους άξονες Χ, Υ και Ζ.

Προσφέρει τον συνήθη διάλογο επιλογής στην εργαλειοθήκη και διάλογο ρυθμίσεων στον καμβά.

4.9.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • Από το μενού εικόνας: ΕργαλείαΕργαλεία μετασχηματισμού3Δ Μετασχηματισμός

  • Το εργαλείο μπορεί επίσης να κληθεί πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη:

  • ή πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου shift+W.

4.9.2. Επιλογές

Σχήμα 14.144. Επιλογές εργαλείου 3Δ μετασχηματισμού

Επιλογές εργαλείου 3Δ μετασχηματισμού

Οι διαθέσιμες επιλογές εργαλείου μπορούν να προσπελαστούν διπλοπατώντας το εικονίδιο εργαλείου ενοποιημένου μετασχηματισμού.

Κοινές επιλογές
[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε το Τμήμα 4.1, «Κοινά χαρακτηριστικά» για περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή σε όλα τα εργαλεία μετασχηματισμού.

Ενοποιημένος μετασχηματισμός

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει τη μετακίνηση της φυγής, καθώς και τη μετατόπιση και περιστροφή χωρίς εναλλαγή μεταξύ των καρτελών στον διάλογο ρυθμίσεων στον καμβά.

Άξονας περιορισμού (Shift)

Όταν πατήσετε Shift, ο τχον άξονας μετασχηματισμού γίνεται σταθερός στην προεπισκόπηση.

Άξονας Ζ (Ctrl)

Όταν πατάτε Ctrl, ο μετασχηματισμός γίνεται γύρω από τον άξονα Ζ.

Τοπικό πλαίσιο (Alt)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τον μετασχηματισμό στο τοπικό πλαίσιο αναφοράς της στρώσης (στην τρέχουσα στρώση), αντί για τη γενική στρώση (σε όλες τις στρώσεις).