5. Δημιουργίες συντομεύσεων στις λειτουργίες μενού

Πολλές λειτουργίες που είναι προσβάσιμες μέσω του μενού της εικόνας διαθέτουν μια αρχική συντόμευση πληκτρολογίου. Ίσως να θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για κάποια εντολή την οποία χρησιμοποιείτε συχνά και δεν διαθέτει ή, συχνότερα, να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα συντόμευση. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό.

Διαδικασία 12.1. Χρήση δυναμικών συντομεύσεων πληκτρολογίου

  1. Πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα αυτή επιλέγοντας το Χρήση δυναμικών συντομεύσεων πληκτρολογίου του στοιχείου Διεπαφή του μενού Προτιμήσεις. Η επιλογή αυτή συνήθως δεν είναι ενεργοποιημένη ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες πληκτρολογήσεις και δημιουργία ανεπιθύμητων συντομεύσεων.

  2. Ενεργοποιήστε, επίσης, την επιλογή Αποθήκευση συντομεύσεων πληκτρολογίου κατά την έξοδο ώστε να αποθηκευτεί η συντόμευσή σας.

  3. Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου απλώς τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια εντολή του μενού: η εντολή θα επιλεχθεί. Προσέξτε ώστε ο δείκτης του ποντικιού να μην κινείται και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τρία πλήκτρα. Θα δείτε ότι η ακολουθία των τριών πλήκτρων εμφανίζεται στα δεξιά της εντολής.

  4. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε την ακολουθία Ctrl+Alt+Key για τις προσαρμοσμένες συντομεύσεις σας.

Σχήμα 12.36. Ρύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Ρύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Διαδικασία 12.2. Χρήση του επεξεργαστή συντομεύσεων πληκτρολογίου

  1. Ο Επεξεργαστής ανοίγει πατώντας Ρύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίου του στοιχείου «Διεπαφή» του μενού Προτιμήσεις.

  2. Όπως φαίνεται σε αυτόν το διάλογο, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση από την περιοχή «Ενέργεια». Έπειτα πληκτρολογείτε την ακολουθία πλήκτρων όπως προηγουμένως. Γενικά, Το πλήκτρο διαστήματος πρέπει να διαγράφει την συντόμευση. (Στην πραγματικότητα το καθαρίζει και δεν το διαγράφει.)

  3. Ο επεξεργαστής συντομεύσεων σας επιτρέπει, επίσης να έχετε τον έλεγχο των παραμέτρων των εργαλείων μέσω του πληκτρολογίου. Στην κορυφή αυτού του διαλόγου μπορείτε να βρείτε το μενού Περιεχομένου που σας πηγαίνει στις παραμέτρους των εργαλείων. Η δουλειά σας γίνεται ακόμη ευκολότερη αφού οι τύποι των εργαλείων φέρουν χαρακτηριστικά μικρά εικονίδια.

[Σημείωση] Σημείωση

Οι προσαρμοσμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου αποθηκεύονται σε έναν κρυφό κατάλογο του Gimp (/home/[username]/.config/GIMP/2.10/menurc) στο Λίνουξ. Στα Windows η τοπική και η γενική θέση είναι, αντίστοιχα:

  • C:\Documents and Settings\[Username]\AppData\Roaming\GIMP\2.10\menurc

  • C:\Program Files\GIMP 2\etc\gimp\2.0\menurc

Αυτή η θέση ενδέχεται να αλλάξει εάν το GIMP είναι εγκατεστημένο αφού έχει ήδη εγκατασταθεί το Git Bash ή το Cygwin. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστούν στο C:\Program Files\Git\.gimp-[version]\menurc.

Το «menu.rc» είναι ένα απλό αρχείο κειμένου που μπορεί να μεταφερθεί από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον.