11.4. Κυβισμός

11.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.203. Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Εφαρμογή φίλτρου «κυβισμού»


Το πρόσθετο κυβισμού τροποποιεί την εικόνα έτσι ώστε να φαίνεται κατασκευασμένη από μικρά τετράγωνα ημιδιαφανούς λεπτού χαρτιού.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν η ρύθμιση δυνατοτήτων αυτού του φίλτρου δεν είναι αρκετή για σας, δείτε το φίλτρο ιμπρεσιονιστής GIMP που προσφέρει περισσότερες επιλογές.

11.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΚυβισμός…

11.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.204. Επιλογές φίλτρου «κυβισμού»

Επιλογές φίλτρου «κυβισμού»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μέγεθος παράθεσης

Αυτή η μεταβλητή καθορίζει το μέγεθος, σε εικονοστοιχεία, των τετραγώνων για χρήση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το μέγεθος των μικρών τετραγώνων του λεπτού χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε στην δημιουργία της νέας εικόνας. Ο ολισθητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το ακριβές μέγεθος εικονοστοιχείου μπορεί να εισαχθεί στο πλαίσιο κειμένου, ή τα κουμπιά βέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Κορεσμός παράθεσης

Αυτή η μεταβλητή καθορίζει την ένταση του χρώματος των τετραγώνων. Αυτό επηρεάζει την αδιαφάνεια των τετραγώνων. Μια υψηλή τιμή θα αποδώσει τα τετράγωνα πολύ έντονα και δεν επιτρέπει την εμφάνιση χαμηλότερων τετραγώνων. Μια χαμηλή τιμή επιτρέπει τα χαμηλότερα τετράγωνα να είναι πιο ορατά μέσα από τα υψηλότερα και προκαλεί μεγαλύτερη ανάμειξη στα χρώματα. Εάν αυτό οριστεί στο 0 και δεν σημειωθεί η χρήση χρώματος παρασκηνίου, όλη η στρώση θα αποδοθεί μαύρη. Εάν σημειωθεί και η τιμή εδώ είναι μηδέν, το χρώμα παρασκηνίου θα γεμίσει όλη τη στρώση.

Χρήση χρώματος παρασκηνίου

Αυτό το φίλτρο δημιουργεί τις παραθέσεις του από όλα τα χρώματα και τα βάφει με μια χρωματική κλίμακα που εξαρτάται από τον κορεσμό παράθεσης. Με μια χαμηλή παράθεση κορεσμού, αυτή η χρωματική κλίμακα επιτρέπει την εμφάνιση του χρώματος παρασκηνίου: η προεπιλογή είναι μαύρο όπως μπορείτε να δείτε ορίζοντας την παράθεση κορεσμού στο 0. Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης χρησιμοποιείται. Εάν η εικόνα σας έχει κανάλι άλφα, αυτή η χρωματική κλίμακα θα είναι επίσης διαφανής.

Σχήμα 17.205. Παράδειγμα επίδειξης της ενέργειας της επιλογής «χρήση χρώματος παρασκηνίου»

Παράδειγμα επίδειξης της ενέργειας της επιλογής «χρήση χρώματος παρασκηνίου»

Η αρχική εικόνα και η χρωματική περιοχή της εργαλειοθήκης. Το χρώμα παρασκηνίου είναι γαλάζιο.


Σχήμα 17.206. Η επιλογή δεν είναι σημειωμένη

Η επιλογή δεν είναι σημειωμένη

Η επιλογή δεν είναι σημειωμένη. Στα αριστερά δεν υπάρχει άλφα: το παρασκήνιο είναι μαύρο. Στα δεξιά υπάρχει άλφα: το παρασκήνιο είναι διαφανές μαύρο.


Σχήμα 17.207. Η επιλογή είναι σημειωμένη

Η επιλογή είναι σημειωμένη

Η επιλογή είναι σημειωμένη. Στα αριστερά, δεν υπάρχει άλφα: το παρασκήνιο είναι γαλάζιο. Στα δεξιά με κανάλι άλφα, το παρασκήνιο είναι διαφανές γαλάζιο.


Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν χρησιμοποιείτε αυτό για να δημιουργήσετε εικόνες παρασκηνίου για ιστοσελίδες και τα παρόμοια, εργαστείτε με μικρό εύρος χρωμάτων βαμμένων τυχαία σε μικρό τετράγωνο. Έπειτα εφαρμόστε το φίλτρο κυβισμού με τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Ως τελευταίο βήμα, δοκιμάστε παράθεση χωρίς ραφή για προσαρμογή της εικόνας έτσι ώστε να παρατεθεί χωρίς ραφή στο παρασκήνιο σας.