11.4. Κυβισμός

11.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.203. Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Εφαρμογή φίλτρου «κυβισμού»


Το πρόσθετο κυβισμού τροποποιεί την εικόνα έτσι ώστε να φαίνεται κατασκευασμένη από μικρά τετράγωνα ημιδιαφανούς λεπτού χαρτιού.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν η ρύθμιση δυνατοτήτων αυτού του φίλτρου δεν είναι αρκετή για σας, δείτε το φίλτρο ιμπρεσιονιστής GIMP που προσφέρει περισσότερες επιλογές.

11.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΚυβισμός…

11.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.204. Επιλογές φίλτρου «κυβισμού»

Επιλογές φίλτρου «κυβισμού»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μέγεθος παράθεσης

Αυτή η μεταβλητή καθορίζει το μέγεθος, σε εικονοστοιχεία, των τετραγώνων για χρήση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το μέγεθος των μικρών τετραγώνων του λεπτού χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε στην δημιουργία της νέας εικόνας. Ο ολισθητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το ακριβές μέγεθος εικονοστοιχείου μπορεί να εισαχθεί στο πλαίσιο κειμένου, ή τα κουμπιά βέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Κορεσμός παράθεσης

This variable specifies how intense the color of the squares should be. This affects the opacity of the squares. A high value will render the squares very intensely and does not allow lower squares to show through. A lower value allows the lower squares to be more visible through the higher ones and causes more blending in the colors.

Background color

This allows you to change the background color that is used by this filter. You can click the color bar to select a color, or use the color picker to pick a color from your image.

Random seed

The randomness in this filter is based on a so-called seed. Different seeds will cause the output of the filter to change. You can change the seed until you find a preview that you like.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν χρησιμοποιείτε αυτό για να δημιουργήσετε εικόνες παρασκηνίου για ιστοσελίδες και τα παρόμοια, εργαστείτε με μικρό εύρος χρωμάτων βαμμένων τυχαία σε μικρό τετράγωνο. Έπειτα εφαρμόστε το φίλτρο κυβισμού με τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Ως τελευταίο βήμα, δοκιμάστε παράθεση χωρίς ραφή για προσαρμογή της εικόνας έτσι ώστε να παρατεθεί χωρίς ραφή στο παρασκήνιο σας.