4.10. Ενοποιημένος μετασχηματισμός

Σχήμα 14.145. Εργαλείο ενοποιημένου μετασχηματισμού

Εργαλείο ενοποιημένου μετασχηματισμού

Αυτό το εργαλείο συνδυάζει πολλαπλά εργαλεία: Περιστροφή, Κλιμάκωση, Περικοπή και Προοπτική, εκτελώντας μία ή περισσότερες από αυτές τις ενέργειες μονομιάς σε μια μοναδική πράξη. Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων επιλογών σας δίνει σχεδόν άπειρες δυνατότητες μετασχηματισμού.

Όπως τα άλλα εργαλεία μετασχηματισμού, αυτό το εργαλείο δουλεύει στην ενεργή στρώση (προεπιλογή).

Μετά την επιλογή του ενοποιμένου εργαλείου μετασχηματισμού στην εργαλειοθήκη, πατήστε στο παράθυρο της εικόνας. Πολλά στοιχεία εμφανίζονται στο παράθυρο της εικόνας:

4.10.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • Από το μενού εικόνας: ΕργαλείαΕργαλεία μετασχηματισμούΕνοποιημένος μετασχηματισμός

  • Το εργαλείο μπορεί επίσης να κληθεί πατώντας το εικονίδιο εργαλείου:

  • ή πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου shift+L.

4.10.2. Επιλογές

Σχήμα 14.146. Επιλογές εργαλείου ενοποιημένου μετασχηματισμού

Επιλογές εργαλείου ενοποιημένου μετασχηματισμού

Οι διαθέσιμες επιλογές εργαλείου μπορούν να προσπελαστούν διπλοπατώντας το εικονίδιο εργαλείου ενοποιημένου μετασχηματισμού.

Κοινές επιλογές
[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε το Τμήμα 4.1, «Κοινά χαρακτηριστικά» για περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή σε όλα τα εργαλεία μετασχηματισμού.

Περιορισμοί

Μετακίνηση: όταν αυτή η επιλογή δεν είναι σημειωμένη, η μετακίνηση της στρώσης είναι ομαλή. Σημειώνοντας αυτήν την επιλογή περιορίζει τη κίνηση σε 45° από το κέντρο.

Κλιμάκωση: όταν σημειωθεί αυτή η επιλογή, η αναλογία διαστάσεων διατηρείται.

Σχήμα 14.147. Επιλογή περιορισμού κλιμάκωσης

Επιλογή περιορισμού κλιμάκωσης

Μη σημειωμένος περιορισμός (χωρίς κέντρο περιστροφής)

Επιλογή περιορισμού κλιμάκωσης

Σημειωμένος περιορισμός (χωρίς κέντρο περιστροφής)


Περιστροφή: η προεπιλεγμένη περιστροφή είναι ομαλή. Όταν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, η περιστροφή πηγαίνει με βήματα 15°.

Αποκοπή: κανονικά, για να ψαλιδίσετε τη στρώση, μεταφέρετε το αντίστοιχο εικονίδιο κατά μήκος ενός άκρου στρώσης. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι σημειωμένη (προεπιλογή), μπορείτε να απομακρυνθείτε από αυτό το άκρο. Εάν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, οι λαβές αποκοπής παραμένουν σε αυτό το άκρο.

Προοπτική: κανονικά, για να αλλάξετε την προοπτική, μεταφέρετε το αντίστοιχο εικονίδιο κατά μήκος ενός άκρου στρώσης. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι σημειωμένη (προεπιλογή), μπορείτε να απομακρυνθείτε από αυτό το άκρο. Εάν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, οι λαβές προοπτικής παραμένουν σε αυτό το άκρο ή σε διαγώνιο.

Σχήμα 14.148. Επιλογή περιορισμού προοπτικής

Επιλογή περιορισμού προοπτικής

Χωρίς σημειωμένο περιορισμό

Επιλογή περιορισμού προοπτικής

Σημειωμένος περιορισμός


Από το κέντρο περιστροφής

Κλιμάκωση:

Σχήμα 14.149. Κλιμάκωση από το κέντρο περιστροφής

Κλιμάκωση από το κέντρο περιστροφής

Από το κέντρο περιστροφής μη σημειωμένο, με σημειωμένο περιορισμό

Κλιμάκωση από το κέντρο περιστροφής

Με σημειωμένα από το κέντρο περιστροφής και περιορισμό


Αποκοπή: Όταν αυτή η επιλογή δεν είναι σημειωμένη (προεπιλογή), το αντίθετο άκρο είναι σταθερό και το κέντρο περιστροφής μετακινείται με ψαλιδισμό. Όταν η επιλογή είναι σημειωμένη, ο ψαλιδισμός εκτελείται γύρω από σταθερό κέντρο περιστροφής και η αντίθετη πλευρά ψαλιδίζεται κατά την ίδια ποσότητα, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση.

Προοπτική: όταν σημειωθεί αυτή η επιλογή, η θέση του κέντρου περιστροφής διατηρείται.

Σχήμα 14.150. Προοπτική από το κέντρο περιστροφής

Προοπτική από το κέντρο περιστροφής

Από το κέντρο περιστροφής μη σημειωμένο, με σημειωμένο περιορισμό

Προοπτική από το κέντρο περιστροφής

Με σημειωμένα από το κέντρο περιστροφής και περιορισμό


Κέντρο περιστροφής

Προσκόλληση: Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το κέντρο περιστροφής προσκολλάται στο κέντρο ή τις γωνίες, όταν έρχεται κοντά τους.

Κλείδωμα: κλειδώνει το κέντρο περιστροφής.

4.10.3. Τροποποιητικά πλήκτρα

Τα τροποιητικά πλήκτρα είναι ενεργά όταν μια ενέργεια (μετακίνηση, κλιμάκωση, περιστροφή...) είναι επιλεγμένη. Κρατήστε

  • Shift για να σημειώσετε όλες τις μη σημειωμένες επιλογές περιορισμών και να αποεπιλέξετε τις ήδη επιλεγμένες εάν είναι επιλεγμένη λαβή μετασχηματισμού, ή, εάν είναι επιλεγμένο το κέντρο περιστροφής, για να προσκολλήσει το κέντρο περιστροφής στο κέντρο ή τη γωνία,

  • Ctrl για να σημειώσετε όλες τις μη σημειωμένες επιλογές «από τον οδηγό» και να αποεπιλέξετε τις ήδη σημειωμένες.