8.49. Ανάλυση χρωματικού χώρου

8.49.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.232. Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Εφαρμογή φίλτρου «ανάλυση χρωματικού χώρου»


Οι πληροφορίες μειώθηκαν από το GIMP 2.4: αριθμός μεγέθους και χρώματος της ενεργής στρώσης.

8.49.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΠληροφορίεςΑνάλυση χρωματικού χώρου.