8.52. Ανάλυση χρωματικού χώρου

8.52.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.246. Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Εφαρμογή φίλτρου «ανάλυση χρωματικού χώρου»


This command displays info about your image. It counts the number of unique colors in your image and also displays the image dimensions. Besides that it shows what the predominant color usage is from the lighter to the darker areas of the image.

8.52.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΠληροφορίεςΑνάλυση χρωματικού χώρου.