8.52. Ανάλυση χρωματικού χώρου

8.52.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.246. Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματικός χώρος»

Εφαρμογή φίλτρου «ανάλυση χρωματικού χώρου»


Αυτή η εντολή εμφανίζει πληροφορίες για την εικόνα σας. Μετρά τον αριθμό των μοναδικών χρωμάτων στην εικόνα σας και εμφανίζει επίσης τις διαστάσεις της εικόνας. Επιπλέον, δείχνει ποια είναι η κυρίαρχη χρήση χρώματος από τις πιο ανοιχτές έως τις πιο σκούρες περιοχές της εικόνας.

8.52.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΠληροφορίεςΑνάλυση χρωματικού χώρου.