2.7. Άνοιγμα πρόσφατων

Επιλέγοντας το Άνοιγμα προσφάτων εμφανίζεται ένα υπομενού με τα ονόματα των αρχείων που ανοίχτηκαν πρόσφατα στο GIMP. Απλά πατήστε σε ένα όνομα για να το ξανανοίξετε. Δείτε τον Διάλογο ιστορικού εγγράφου στον τέλος του υπομενού ανοίγματος προσφάτου, εάν δεν μπορείτε να βρείτε την εικόνα σας.

2.7.1. Ενεργοποίηση εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΆνοιγμα προσφάτων.