2.7. Άνοιγμα πρόσφατων

Επιλέγοντας το Άνοιγμα πρόσφατων εμφανίζεται ένα υπομενού με τα ονόματα των αρχείων που ανοίχτηκαν πρόσφατα στο GIMP. Απλά πατήστε σε ένα όνομα για να το ξαναανοίξετε. Δείτε Ιστορικό εγγράφου στον πάτο του υπομενού άνοιγμα πρόσφατου, εάν δεν μπορείτε να βρείτε την εικόνα σας.

2.7.1. Ενεργοποίηση εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΆνοιγμα πρόσφατων,