5. Φίλτρα παραμόρφωσης

Σχήμα 17.53. Το μενού φίλτρων παραμόρφωσης

Το μενού φίλτρων παραμόρφωσης

5.1. Εισαγωγή

Τα φίλτρα παραμόρφωσης μετασχηματίζουν την εικόνα σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.