14.28. Γραμμή καινοφανούς

14.28.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.401. Παράδειγμα για το φίλτρο «γραμμή καινοφανούς»

Παράδειγμα για το φίλτρο «γραμμή καινοφανούς»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «γραμμή καινοφανούς»

Εφαρμογή «γραμμής καινοφανούς»


Το φίλτρο γραμμής καινοφανούς γεμίζει μια στρώση με ακτίνες που εκπέμπονται προς τα έξω από το κέντρο της στρώσης χρησιμοποιώντας το εμφανιζόμενο χρώμα προσκηνίου στην εργαλειοθήκη. Οι ακτίνες ξεκινούν σαν ένα εικονοστοιχείο και πλαταίνουν προς τις άκρες της στρώσης.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Αυτό το φίλτρο δεν παρέχει οποιαδήποτε επιλογή που να επιτρέπει τον ορισμό του κεντρικού σημείου των γραμμών. Εάν χρειαστείτε να ρυθμίσετε τη θέση των ακτινικών γραμμών όπου θέλετε, δημιουργήστε μια άλλη διαφανή εικόνα και εφαρμόστε αυτό το φίλτρο πάνω της, έπειτα προσθέστε το στην εικόνα σας. Ορίζοντας μεγάλο μέγεθος για τη νέα εικόνα καινοφανούς ίσως σας βοηθήσει να μη σπάσετε τις γραμμές μες την εικόνα σας.

14.28.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΓραμμή καινοφανούς….

14.28.3. Επιλογές

Σχήμα 17.402. Επιλογές «γραμμής καινοφανούς»

Επιλογές «γραμμής καινοφανούς»

Αριθμός γραμμών

Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των γραμμών μεταξύ 40 και 1000. Η προεπιλογή είναι 200.

Οξύτητα (μοίρες)

Αυτός ο ολισθητής καθορίζει πόσο θα διαπλατυνθούν οι ακτίνες προς τις άκρες. Το εύρος πηγαίνει από 0,0 μέχρι 10,0. Εάν οριστεί στο 0,0, τίποτα δεν θα σχεδιαστεί. Εάν οριστεί σε 10,0, η μεγαλύτερη περιοχή κοντά στις άκρες της στρώσης θα βαφτεί.

Σχήμα 17.403. Επιλογές οξύτητας «γραμμής καινοφανούς»

Επιλογές οξύτητας «γραμμής καινοφανούς»

Από αριστερά προς τα δεξιά: οξύτητα = 1, οξύτητα = 5, οξύτητα = 10


Ακτίνα αντιστάθμισης

Εδώ διαλέγετε την απόσταση, σε εικονοστοιχεία, από το κέντρο στο αρχικό σημείο των ακτίνων. Εάν οριστεί σε 0,0 οι ακτίνες ξεκινούν από το κέντρο. Οποιαδήποτε άλλη τιμή θα επιτρέψει στα αρχικά σημεία να είναι σε ένα κύκλο στην επιλεγμένη απόσταση από το κέντρο. Η μέγιστη απόσταση είναι 2000 εικονοστοιχεία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100 εικονοστοιχεία.

Σχήμα 17.404. Επιλογή ακτίνας αντιστάθμισης «γραμμής καινοφανούς»

Επιλογή ακτίνας αντιστάθμισης «γραμμής καινοφανούς»

Από αριστερά προς τα δεξιά: ακτίνα αντιστάθμισης = 0, ακτίνα αντιστάθμισης = 50


Τυχαιότητα

Εάν αυτός ο ολισθητής οριστεί σε τιμή υψηλότερη από 1, το αρχικό σημείο για κάθε ακτίνα διαφέρει περισσότερο ή λιγότερο τυχαία από το μέσο όρο αρχικού σημείου που ορίστηκε ως η ακτίνα αντιστάθμισης παραπάνω. Με τη τιμή ορισμένη σε 1, όλες οι ακτίνες θα ξεκινούν από τον καθορισμένο κύκλο κατά την ακτίνα αντιστάθμισης. Η μέγιστη τιμή είναι 2000. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30.

Σχήμα 17.405. Επιλογή τυχαιότητας «γραμμής καινοφανούς»

Επιλογή τυχαιότητας «γραμμής καινοφανούς»

Από αριστερά προς τα δεξιά: τυχαιότητα =1, τυχαιότητα = 50