3.10. Επικόλληση επί τόπου

Η συνηθισμένη εντολή επικόλλησης τοποθετεί τα περιεχόμενα του προχείρου στο κέντρο του καμβά. Με αυτήν την εντολή, μπορείτε να επικολλήσετε τα περιεχόμενα του προχείρου στις ακριβείς συντεταγμένες από τις οποίες αντιγράφτηκαν αρχικά τα περιεχόμενα. Αυτό το γνώρισμα είναι διαθέσιμο και για το κανονικό πρόχειρο και τις επώνυμες ενδιάμεσες μνήμες.

3.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΕπικόλληση επί τόπου.