4. Διάλογοι σχετικοί με τη διαχείριση εικόνας

4.1. Διάλογος μνημών

Σχήμα 15.65. Ο διάλογος μνημών (ως λίστα)

Ο διάλογος μνημών (ως λίστα)

Μνήμες είναι προσωρινά αποθετήρια για δεδομένα εικόνας, που δημιουργούνται όταν αποκόβετε ή αντιγράφετε μέρη ενός σχεδίου (στρώση, μάσκα στρώσης, κλ.). Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε αυτή τη μνήμη με δύο τρόπους: ΕπεξεργασίαΜνήμεςΕπώνυμη αντιγραφή ή ΕπεξεργασίαΜνήμεςΕπώνυμη αποκοπή Ένας διάλογος αναδύεται ρωτώντας το όνομα της μνήμης για αποθήκευση δεδομένων. Δεν υπάρχει αυστηρό όριο στον αριθμό των επώνυμων μνημών που μπορείτε να δημιουργήσετε, αν και, φυσικά, καθεμιά καταναλώνει ένας μέρος της μνήμης.

Ο διάλογος «Μνήμες» εμφανίζει τα περιεχόμενα όλων των υπαρχόντων μνημών με όνομα και επιτρέπει το χειρισμό τους με πολλούς τρόπους. Εμφανίζει επίσης, στο ανώτατο σημείο, τα περιεχόμενα της γενικής μνήμης, αλλά αυτό είναι απλά μόνο μια εμφάνιση: δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με αυτό.

[Προσοχή] Προσοχή

Οι επώνυμες μνήμες δεν αποθηκεύονται στις διάφορες συνόδους. Ο μόνος τρόπος να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα τους είναι να τις επικολλήσετε σε εικόνες.

4.1.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΜνήμες·

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΜνήμες.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Μνήμες» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΜνήμες.

4.1.2. Χρήση του διαλόγου μνημών

Σχήμα 15.66. Το μενού μνήμες

Το μενού μνήμες

Κλικ σε μνήμη στην περιοχή εμφάνισης την κάνει ενεργή μνήμη, δηλαδή, αυτά που θα χρησιμοποιηθεί για επικόλληση εντολών που εκτελούνται με το μενού μνημών ή τα κουμπιά στον πάτο του διαλόγου. Με διπλό κλικ σε μνήμη επικολλούνται τα περιεχόμενα της στην ενεργή εικόνα ως αιωρούμενη επιλογή· αυτό είναι ένας γρήγορος τρόπος εκτέλεσης της εντολής «Επικόλληση μνήμης».

Στον πυθμένα του διαλόγου υπάρχουν τέσσερα κουμπιά. Οι λειτουργίες που εκτελούν μπορούν επίσης να προσπελαστούν από τα μενού μνημών που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή μνήμη.

Σχήμα 15.67. Ο διάλογος μνημών (προβολή πλέγματος)

Ο διάλογος μνημών (προβολή πλέγματος)

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Μνήμες», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Σε κατάσταση πλέγματος, αυτές οι μνήμες τοποθετούνται σε διάταξη ορθογωνίου. Σε κατάσταση λίστας, ευθυγραμμίζονται κάθετα, με κάθε σειρά να εμφανίζει μια μικρογραφία των περιεχομένων της μνήμης, το όνομα της και τις διαστάσεις εικονοστοιχείου της.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των προεπισκοπήσεων μνήμης στο διάλογο χρησιμοποιώντας το υπομενού «Μέγεθος προεπισκόπησης» του μενού καρτέλας του διαλόγου.

4.1.2.1. Κουμπιά στον πυθμένα

Στον πυθμένα του διαλόγου θα βρείτε ένα ζευγάρι κουμπιών:

Επικόλληση μνήμης

Αυτή η εντολή επικολλά τα περιεχόμενα της επιλεγμένης μνήμης στην ενεργή εικόνα, ως αιωρούμενη επιλογή. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού και της κανονικής εντολής Επικόλληση είναι ότι χρησιμοποιεί την επιλεγμένη μνήμη παρά τη γενική μνήμη προχείρου.

Επικόλληση μνήμης σε

Αυτή η εντολή επικολλά τα περιεχόμενα της επιλεγμένης ενδιάμεσης μνήμης στην επιλογή της ενεργής εικόνας, ως αιωρούμενη επιλογή. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού και της κανονικής εντολής Επικόλληση στην επιλογή είναι ότι χρησιμοποιεί την επιλεγμένη βοηθητική μνήμη παρά τη γενική μνήμη προχείρου.

Επικόλληση μνήμης ως νέας

Αυτή η εντολή δημιουργεί μια νέα εικόνα μονής στρώσης από τα περιεχόμενα της επιλεγμένης βοηθητικής μνήμης. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού και της συνηθισμένης εντολής Επικόλληση ως νέας εικόνας είναι ότι χρησιμοποιεί την επιλεγμένη βοηθητική μνήμη αντί για το περιεχόμενο της γενικής μνήμης προχείρου.

Διαγραφή μνήμης

Αυτή η εντολή διαγράφει την επιλεγμένη επώνυμη μνήμη, χωρίς ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τη γενική μνήμη.

4.1.2.2. Μενού περιεχομένου

Σχήμα 15.68. Το μενού περιεχομένου «Μνήμες»

Το μενού περιεχομένου «Μνήμες»

Αυτές οι εντολές εξηγούνται πιο πάνω με κουμπιά.