4. Διάλογοι σχετικοί με τη διαχείριση εικόνας

4.1. Διάλογος μνημών

Σχήμα 15.69. Ο διάλογος μνημών (ως λίστα)

Ο διάλογος μνημών (ως λίστα)

Η ενδιάμεση μνήμη (buffer) είναι ένα είδος προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων εικόνας, που δημιουργείται όταν κόβετε ή αντιγράφετε μέρος ενός σχεδίου (μια στρώση, μάσκα στρώσης κ.λπ.). Οι ακόλουθες εντολές είναι διαθέσιμες από το μενού Επεξεργασία για να αποθηκεύσετε μια εικόνα σε μια ενδιάμεση μνήμη:

Επώνυμη αποκοπή…

ΕπεξεργασίαΕνδιάμεση μνήμη (Buffer)Αποκοπή με όνομα... Αυτή η εντολή κόβει το επιλεγμένο τμήμα από το τρέχον σχέδιο (συνήθως μια στρώση) και το τοποθετεί στην ενδιάμεση μνήμη. Εάν δεν υπάρχει επιλογή, θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το σχέδιο. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στην ενδιάμεση μνήμη (buffer). Η εικόνα θα αφαιρεθεί από την επιλογή αφού γίνει αυτό.

Επώνυμη αντιγραφή…

ΕπεξεργασίαΕνδιάμεση μνήμη (Buffer)Επώνυμη αντιγραφή... Αυτή η εντολή αντιγράφει το επιλεγμένο τμήμα από το τρέχον σχέδιο (συνήθως μια στρώση) και το τοποθετεί σε ενδιάμεση μνήμη (buffer). Εάν δεν υπάρχει επιλογή, θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το σχέδιο. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στην ενδιάμεση μνήμη.

Αντιγραφή επώνυμων ορατών…

ΕπεξεργασίαΕνδιάμεση μνήμη (Buffer)Αντιγραφή επώνυμων ορατών... Αυτή η εντολή αντιγράφει το επιλεγμένο τμήμα από όλα τα ορατά σχέδια και το τοποθετεί σε ενδιάμεση μνήμη. Εάν δεν υπάρχει επιλογή, θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η εικόνα. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στην ενδιάμεση μνήμη.

Επώνυμη επικόλληση…

ΕπεξεργασίαΕνδιάμεση μνήμη (Buffer)Επώνυμη επικόλληση... Αυτή η εντολή μενού ανοίγει τον διάλογο ενδιάμεσης μνήμης. Για να επικολλήσετε πραγματικά μια ενδιάμεση μνήμη (Buffer) επιλέξτε ένα από τα πλήκτρα από αυτό το παράθυρο διαλόγου ή από το μενού περιβάλλοντος. Και τα δύο θα εξηγηθούν παρακάτω.

Το παράθυρο διαλόγου «Ενδιάμεσες μνήμες (Buffers)» εμφανίζει τα περιεχόμενα όλων των υπαρχόντων ονομασμένων ενδιάμεσων μνημών (buffers) και σας επιτρέπει να τις χειρίζεστε με διάφορους τρόπους. Σας δείχνει επίσης, στην κορυφή, τα περιεχόμενα της γενικής ενδιάμεσης μνήμης (Global Buffer) (τα περιεχόμενα του προχείρου). Αυτή η γενική ενδιάμεση μνήμη είναι απλώς μια οθόνη: δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με αυτήν. Δεν υπάρχει αυστηρός περιορισμός στον αριθμό των ονοματισμένων ενδιάμεσων μνημών που μπορείτε να δημιουργήσετε, εκτός από το ότι θα καταναλώσει ένα μερίδιο της διαθέσιμης μνήμης του υπολογιστή σας.

[Προσοχή] Προσοχή

Οι ενδιάμεσες ονοματισμένες μνήμες (buffers) δεν αποθηκεύονται σε όλες τις συνεδρίες: θα εξαφανιστούν όταν κλείσετε το GIMP. Ο μόνος τρόπος για να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενά τους είναι να τα επικολλήσετε σε εικόνες.

4.1.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το κύριο μενού: ΕπεξεργασίαΕνδιάμεση μνήμη (Buffer)Επώνυμη επικόλληση...·

  • από το κύριο μενού: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΕνδιάμεσες μνήμες (Buffers)·

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΜνήμες.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Μνήμες» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΜνήμες.

4.1.2. Χρήση του διαλόγου μνημών

Πατώντας σε μια ενδιάμεση μνήμη (buffer) στην περιοχή εμφάνισης, την καθιστά ενεργή ενδιάμεση μνήμη (buffer), δηλαδή αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τις εντολές επικόλλησης που εκτελούνται από το μενού περιβάλλοντος ενδιάμεσων μνημών, ή από τα πλήκτρα στο κάτω μέρος του διαλόγου. Διπλοπατώντας σε μια ενδιάμεση μνήμη προκαλεί την επικόλληση των περιεχομένων της στην ενεργή εικόνα ως αιωρούμενη επιλογή. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος εκτέλεσης της εντολής «Επικόλληση ενδιάμεσης μνήμης (Buffer)».

Στο κάτω μέρος του διαλόγου υπάρχουν πέντε πλήκτρα. Οι λειτουργίες που εκτελούν μπορούν επίσης να προσπελαστούν από το μενού ενδιάμεσες μνήμες (Buffers) που εμφανίζεται δεξιοπατώντας στην ενεργή ενδιάμεση μνήμη.

Σχήμα 15.70. Ο διάλογος μνημών (προβολή πλέγματος)

Ο διάλογος μνημών (προβολή πλέγματος)

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Μνήμες», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Σε κατάσταση πλέγματος, αυτές οι μνήμες τοποθετούνται σε διάταξη ορθογωνίου. Σε κατάσταση λίστας, ευθυγραμμίζονται κάθετα, με κάθε σειρά να εμφανίζει μια μικρογραφία των περιεχομένων της μνήμης, το όνομα της και τις διαστάσεις εικονοστοιχείου της.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των προεπισκοπήσεων μνήμης στο διάλογο χρησιμοποιώντας το υπομενού «Μέγεθος προεπισκόπησης» του μενού καρτέλας του διαλόγου.

4.1.2.1. Κουμπιά στον πυθμένα

Στον πυθμένα του διαλόγου θα βρείτε ένα ζευγάρι κουμπιών:

Επικόλληση μνήμης, Επικόλληση ενδιάμεσης μνήμης (Buffer) στη θέση του

Αυτή η εντολή επικολλά τα περιεχόμενα της επιλεγμένης μνήμης στην ενεργή εικόνα, ως αιωρούμενη επιλογή. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού και της κανονικής εντολής Επικόλληση είναι ότι χρησιμοποιεί την επιλεγμένη μνήμη παρά τη γενική μνήμη προχείρου.

Με πατημένο το πλήκτρο Shift, επικολλά την ενδιάμεση μνήμη (buffer) στην αρχική της θέση.

Επικόλληση ενδιάμεσης μνήμης στην επιλογή, Επικόλληση ενδιάμεσης μνήμης (buffer) στην επιτόπια επιλογή

Αυτή η εντολή επικολλά τα περιεχόμενα της επιλεγμένης ενδιάμεσης μνήμης στην επιλογή της ενεργής εικόνας, ως αιωρούμενη επιλογή. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού και της κανονικής εντολής Επικόλληση στην επιλογή είναι ότι χρησιμοποιεί την επιλεγμένη βοηθητική μνήμη παρά τη γενική μνήμη προχείρου.

Με πατημένο το πλήκτρο Shift, επικολλά την ενδιάμεση μνήμη (buffer) στην ενεργή επιλογή στην αρχική της θέση.

Επικόλληση ενδιάμεσης μνήμης ως νέας στρώσης, Επικόλληση μνήμης ως νέας στρώσης επιτόπου

Αυτή η εντολή δημιουργεί μια νέα στρώση στην ενεργή εικόνα από τα περιεχόμενα της επιλεγμένης ενδιάμεσης μνήμης. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού και της συνηθισμένης εντολής Επικόλληση ως νέας εικόνας είναι ότι χρησιμοποιεί την επιλεγμένη ενδιάμεση μνήμη αντί για το περιεχόμενο της γενικής μνήμης προχείρου.

Με πατημένο το πλήκτρο Shift, δημιουργεί τη στρώση στην αρχική θέση της ενδιάμεσης μνήμης (buffer).

Επικόλληση ενδιάμεσης μνήμης (Buffer) ως νέας εικόνας

Αυτή η εντολή δημιουργεί μια νέα εικόνα μονής στρώσης από τα περιεχόμενα της επιλεγμένης βοηθητικής μνήμης. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού και της συνηθισμένης εντολής Επικόλληση ως νέας εικόνας είναι ότι χρησιμοποιεί την επιλεγμένη βοηθητική μνήμη αντί για το περιεχόμενο της γενικής μνήμης προχείρου.

Διαγραφή μνήμης

Αυτή η εντολή διαγράφει την επιλεγμένη επώνυμη μνήμη, χωρίς ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τη γενική μνήμη.

4.1.2.2. Το μενού περιβάλλοντος του διαλόγου ενδιάμεσες μνήμες (Buffers)

Σχήμα 15.71. Το μενού περιεχομένου «Μνήμες»

Το μενού περιεχομένου «Μνήμες»

Αυτές οι εντολές είναι ίδιες με τις διαθέσιμες μέσω των πλήκτρων στο κάτω μέρος του διαλόγου και επεξηγούνται εκεί.