12.4. Η συμβουλή της ημέρας

The Tip of the Day command displays the Tip of the Day dialog. This dialog contains useful tips to help you gain a better understanding of some of the subtle points of using GIMP. New users will find it very valuable to pay attention to these, because they often suggest ways of doing something that are much easier or more efficient than more obvious approaches.

12.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command in the image menu through HelpTip of the Day.

12.4.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.274. Το παράθυρο διαλόγου «Συμβουλή της ημέρας»

Το παράθυρο διαλόγου «Συμβουλή της ημέρας»

Μερικές συμβουλές περιέχουν ένα σύνδεσμο Μάθετε περισσότερα στην αντίστοιχη σελίδα του εγχειριδίου του GIMP.