4.3. Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Σχήμα 15.73. Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Ο διάλογος ιστορικού εμφανίζει τη λίστα των εγγράφων που ανοίξατε σε προηγούμενες συνόδους. Είναι πιο πλήρης από τη λίστα που παίρνετε με την εντολή «Άνοιγμα προσφάτων».

4.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Ιστορικό» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • Από το κύριο μενού: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΙστορικό εγγράφου.

  • Από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΙστορικό εγγράφου.

  • Από το κύριο μενού: ΑρχείοΆνοιγμα πρόσφατουΙστορικό εγγράφου.

4.3.2. Χρήση του διαλόγου ιστορικού εγγράφου

Η γραμμή κύλισης επιτρέπει την εξερεύνηση όλων των εικόνων που ανοίξατε πριν.

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Ιστορικό εγγράφου», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Σε κατάσταση πλέγματος, τα έγγραφα τακτοποιούνται σε διάταξη ορθογωνίου. Σε κατάσταση λίστας, στοιχίζονται κάθετα, με κάθε σειρά να εμφανίζει μια μικρογραφία των περιεχομένων της εικόνας, το όνομα της και τις διαστάσεις εικονοστοιχείου της.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Άνοιγμα της επιλεγμένης εισόδου ή την εντολή Άνοιγμα εικόνας του μενού περιεχομένου του διαλόγου, για άνοιγμα της εικόνας που διαλέξατε. Με πατημένο το πλήκτρο Shift, ανυψώνει μια κρυμμένη εικόνα πίσω από τις άλλες. Με πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ανοίγει ο διάλογος ανοίγματος εικόνας.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί αφαίρεση της επιλεγμένης εισόδου ή την εντολή αφαίρεση εισόδου του μενού περιεχομένου διαλόγου, για να αφαιρέσετε μια εικόνα από το διάλογο ιστορικού. Η εικόνα αφαιρείται από τη λίστα των πρόσφατα ανοιγμένων εικόνων επίσης. Αλλά η εικόνα αυτή καθεαυτή δεν διαγράφεται.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί καθαρισμός όλου του ιστορικού αρχείου ή την εντολή καθαρισμός ιστορικού του μενού περιεχομένου διαλόγου, για αφαίρεση όλων των αρχείων από το ιστορικό.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Αναδημιουργία προεπισκόπησης ή την εντολή Αναδημιουργία προεπισκόπησης του μενού περιεχομένου διαλόγου, για να ενημερώσετε την προεπισκόπηση σε περίπτωση αλλαγής. Με πατημένο το πλήκτρο Shift, δρα σε όλες τις προεπισκοπήσεις. Με πατημένο το πλήκτρο Ctrl, οι προεπισκοπήσεις που αντιστοιχούν σε αρχεία που δεν μπορούν να βρεθούν, διαγράφονται.

4.3.2.1. Μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου

Σχήμα 15.74. Μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου

Μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου

Επισκόπηση

Μπορείτε να λάβετε το μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου δεξιοπατώντας ένα αρχείο στο παράθυρο διαλόγου ιστορικού εγγράφου ή ανοίγοντας το υπομενού Μενού εγγράφων στην τριγωνική προσάρτηση μενού καρτέλας. Αρκετές από τις λειτουργίες είναι επίσης διαθέσιμες μέσω πλήκτρων στο κάτω μέρος του διαλόγου. Αυτές οι λειτουργίες τεκμηριώνονται παραπάνω. Τα υπόλοιπα παρατίθενται παρακάτω.

Αντιγραφή θέσης εικόνας

Το Αντιγραφή τοποθεσίας εικόνας σάς επιτρέπει να αντιγράψετε τη διαδρομή της επιλεγμένης εικόνας στο πρόχειρο.

Εμφάνιση στη Διαχείριση αρχείων

Το Εμφάνιση στη Διαχείριση αρχείων ανοίγει τη θέση της εικόνας στην προεπιλεγμένη Διαχείριση αρχείων στο σύστημά σας.