4.3. Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Σχήμα 15.70. Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Ο διάλογος ιστορικού εμφανίζει τη λίστα των εγγράφων που ανοίξατε σε προηγούμενες συνόδους. Είναι πιο πλήρης από τη λίστα που παίρνετε με την εντολή «Άνοιγμα προσφάτων».

4.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Ιστορικό» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • Από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΙστορικό εγγράφου.

  • Από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΙστορικό εγγράφου.

  • Από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από: ΑρχείοΆνοιγμα πρόσφατουΙστορικό εγγράφου.

4.3.2. Χρήση του διαλόγου ιστορικού εγγράφου

Η γραμμή κύλισης επιτρέπει την εξερεύνηση όλων των εικόνων που ανοίξατε πριν.

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Ιστορικό εγγράφου», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Σε κατάσταση πλέγματος, τα έγγραφα τακτοποιούνται σε διάταξη ορθογωνίου. Σε κατάσταση λίστας, στοιχίζονται κάθετα, με κάθε σειρά να εμφανίζει μια μικρογραφία των περιεχομένων της εικόνας, το όνομα της και τις διαστάσεις εικονοστοιχείου της.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Άνοιγμα της επιλεγμένης εισόδου ή την εντολή Άνοιγμα εικόνας του μενού περιεχομένου του διαλόγου, για άνοιγμα της εικόνας που διαλέξατε. Με πατημένο το πλήκτρο Shift, ανυψώνει μια κρυμμένη εικόνα πίσω από τις άλλες. Με πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ανοίγει ο διάλογος ανοίγματος εικόνας.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί αφαίρεση της επιλεγμένης εισόδου ή την εντολή αφαίρεση εισόδου του μενού περιεχομένου διαλόγου, για να αφαιρέσετε μια εικόνα από το διάλογο ιστορικού. Η εικόνα αφαιρείται από τη λίστα των πρόσφατα ανοιγμένων εικόνων επίσης. Αλλά η εικόνα αυτή καθεαυτή δεν διαγράφεται.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί καθαρισμός όλου του ιστορικού αρχείου ή την εντολή καθαρισμός ιστορικού του μενού περιεχομένου διαλόγου, για αφαίρεση όλων των αρχείων από το ιστορικό.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Αναδημιουργία προεπισκόπησης ή την εντολή Αναδημιουργία προεπισκόπησης του μενού περιεχομένου διαλόγου, για να ενημερώσετε την προεπισκόπηση σε περίπτωση αλλαγής. Με πατημένο το πλήκτρο Shift, δρα σε όλες τις προεπισκοπήσεις. Με πατημένο το πλήκτρο Ctrl, οι προεπισκοπήσεις που αντιστοιχούν σε αρχεία που δεν μπορούν να βρεθούν, διαγράφονται.