12.7. Περιηγητής προσθέτου

Η εντολή Περιηγητής προσθέτου εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που δείχνει όλες τις επεκτάσεις (πρόσθετα) που είναι φορτωμένα προς το παρόν στο GIMP, ταυτόχρονα ως λίστα και ως δομή ιεραρχικού δένδρου. Επειδή πολλά από τα φίλτρα είναι στην πραγματικότητα πρόσθετα, θα δείτε σίγουρα πολλά οικεία ονόματα εδώ. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν εκτελείτε τις επεκτάσεις από το παράθυρο διαλόγου. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη είσοδο μενού για να το κάνετε. Π.χ., μπορείτε να τρέξετε τα πρόσθετα φίλτρου χρησιμοποιώντας την εντολή Φίλτρα στη γραμμή μενού εικόνας.

12.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the image menubar through HelpPlug-in Browser

12.7.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Σχήμα 16.277. Η λίστα προβολή του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Η λίστα προβολή του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Η πιο πάνω μορφή δείχνει τη λίστα προβολής του Περιηγητής προσθέτου. Μπορείτε να πατήσετε στο όνομα του προσθέτου στο κυλιόμενο παράθυρο για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Επιλέξτε την Προβολή λίστας πατώντας στην καρτέλα στην κορυφή του διαλόγου.

Μπορείτε να αναζητήσετε για ένα πρόσθετο κατά όνομα εισάγοντας μέρος ή όλο το όνομα στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση:. Το αριστερό μέρος του διαλόγου τότε εμφανίζει τις ευρεθείσες ταυτίσεις.

Σχήμα 16.278. Η προβολή δένδρου του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Η προβολή δένδρου του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Η πιο πάνω μορφή δείχνει την προβολή δένδρου του Περιηγητής προσθέτου. Μπορείτε να πατήσετε στο όνομα του προσθέτου στο κυλιόμενο παράθυρο για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Μπορείτε να πατήσετε στις αιχμές βέλους για να αναπτύξετε ή να συρρικνώσετε μέρη του δένδρου. Επιλέξτε Προβολή δένδρου πατώντας στην καρτέλα στην κορυφή του διαλόγου.

Μπορείτε να αναζητήσετε για ένα πρόσθετο κατά όνομα εισάγοντας μέρος ή όλο το όνομα στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση:. Το αριστερό μέρος του διαλόγου τότε εμφανίζει τις ευρεθείσες ταυτίσεις.

[Σημείωση] Σημείωση

Δεν είναι ορατό ταυτόχρονα καθετί σε αυτά τα τεράστια παράθυρα διαλόγου. Χρησιμοποιήστε τις γραμμές κύλισης για να δείτε το περιεχόμενο τους.