2.8. Αυτή η εικόνα είναι σε κατάσταση από ευρετήριο.

Πώς να το καταλάβετε:Το GIMP μπορεί να χειριστεί τρεις διαφορετικές καταστάσεις χρώματος: RGB(A), κλίμακα του γκρίζου και από ευρετήριο. Η κατάσταση χρώματος από ευρετήριο χρησιμοποιεί έναν χρωματολόγιο, όπου όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην εικόνα είναι ευρετηριασμένα. Ωστόσο, ο επιλογέας χρώματος στο GIMP σας επιτρέπει να επιλέξετε χρώματα RGB. Αυτό σημαίνει ότι εάν προσπαθήσετε να βάψετε με διαφορετικό χρώμα από αυτό που αναγράφεται στον ευρετηριασμένο χρωματολόγιο, μπορεί να καταλήξετε με λάθος χρώμα.

Τρόπος επιδιόρθωσης: Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε την κατάσταση χρώματος RGB για να βάψετε εικόνες. Μπορείτε να επαληθεύσετε και να επιλέξετε άλλη κατάσταση χρώματος από το στοιχείο μενού Κατάσταση στο μενού Εικόνα. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ευρετηρίου, μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τον Διάλογο χρωματολογίου.